Select Page

Welkom. Hier vind je informatie die je nodig hebt om je opleiding op het Grafisch Lyceum Utrecht met succes te kunnen volgen.

Voorwoord van het College van Bestuur


Beste student,

Dit is de digitale versie van de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding (afgekort: OER) van het Grafisch Lyceum Utrecht. In deze digitale versie vind je informatie die je nodig hebt om je opleiding met succes te kunnen volgen. Zo kun je hier informatie vinden over de opbouw van je opleiding, het wat en hoe over je stages, wat je gaat leren en wat je moet kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn voor je examens, wanneer je kunt deelnemen aan de keuzedelen en de overige zaken die te maken hebben met je studie. Ook staan er de afspraken in die horen bij de lessen, hoe de studieloopbaanbegeleiding geregeld is bij ons, wat de kosten zijn voor je opleiding.

Naast deze digitale OER zijn er nog andere documenten die belangrijk voor je zijn, zoals je rechten en plichten (deze staan in het Studentenstatuut), de afspraken die we samen met je hebben gemaakt (jouw Onderwijs- en Praktijkovereenkomst), de examenvoorzieningen (Algemeen Examenreglement) en wat je kunt doen als je klachten hebt (de Klachtenregeling). Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je slb’er, je docenten, het Servicepunt, Bureau SAC en de teamleider van jouw opleiding.

Deze digitale OER is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Dienst O&O van de school. Toch kan het nodig zijn om tussentijds iets aan te passen omdat we denken dat we de opleiding kunnen verbeteren. Maar ook omdat de overheid een aantal zaken kan wijzigingen gedurende jouw opleiding. Zodra er een aanpassing nodig is, zullen we je tijdig informeren. Bij problemen zal het onderwijsteam van jouw opleiding al het mogelijke eraan doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om die samen met jou op te lossen.

Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat deze digitale OER duidelijk voor je is. Daarom nodigen we je uit suggesties ter verbetering, aanvulling of verduidelijking te mailen naar cvb@glu.nl. Namens alle docenten en medewerkers van het GLU wensen we je veel studieplezier en een aangename en inspirerende tijd bij ons op school en we hopen dat deze digitale versie van de OER je daarbij helpt.

Handtekening van J.H. Spronk – vz CvB Grafisch Lyceum Utrecht

Drs. H.J. Spronkvoorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht

Skills

Posted on

27/06/2016

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–