Selecteer een pagina

Vrijstellingen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Vrijstellingen

Gewijzigd beleid vrijstelling taal en rekenen

De examencommissie heeft op 1 januari 2020 de voorwaarden voor het toekennen van vrijstelling verruimd: er is een vrijstelling op examenonderdelen mogelijk voor taal en rekenen én de geldigheidsduur van resultaten waar vrijstelling op toegekend wordt, is aangepast.

Met terugwerkende kracht en geldig vanaf 1 augustus 2019, kun je naast de al bestaande algehele vrijstelling (op grond van eerder behaald diploma), ook gedeeltelijke vrijstelling aanvragen voor examenonderdelen taal en rekenen, omdat je kunt aantonen dat je elders of eerder een examenresultaat of een keuzedeel taal en rekenen hebt behaald op hetzelfde of op hogere mbo-referentieniveau. Een gedeeltelijke vrijstelling voor taal en rekenen aanvragen, wordt “pakket vrijstelling” genoemd.

Vrijstellingen | De voorwaarden voor vrijstelling | Vrijstelling aanvragen

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–