Selecteer een pagina

Slaag-/zakbeslissingen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Slaag-/zakbeslissingen
Hieronder vind je een overzicht per startjaar van de opleiding wat de geldende slaag-/zakbeslissingen zijn. Op basis van je behaalde examenresultaten en de aangeleverde bewijsstukken voor loopbaan en burgerschap, alsmede de beroepspraktijkvorming (volgens het examenplan van je opleiding), stelt de examencommissie vast of je aan de eisen voor het mbo-diploma hebt voldaan. Als dit het geval is, volgt op basis van deze vaststelling het diplomabesluit van de examencommissie. Bij dit diplomabesluit kan de examencommissie ook bepalen dat je ‘cum laude geslaagd’ bent voor je beroepsopleiding.

Want, zeer goed presterende studenten of toptalenten worden door de school extra gewaardeerd met de aantekening ‘cum laude’ op hun diploma. Hiermee krijgen toptalenten en zeer goed presterende studenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties op onze school.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort, per opleiding en voor elk diplomajaar van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt de voorwaarden per cohort vast.

Tijdens het diplomabesluit, stelt de examencommissie vast of voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
CUM LAUDE REGELING COHORT 2016-2017
ONDERDEELEINDCIJFERVOORWAARDEN
NEDERLANDS

– Lezen en luisteren
– Schrijven en taalverzorging
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist referentieniveau van de opleiding of hoger:

2F = mbo–2 / mbo–3
3F = mbo–4
ENGELS (MBO–4 OPLEIDINGEN)

– Lezen en luisteren
– Schrijven
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist ERK-niveau van de opleiding of hoger:

B1 = Engels Lezen en luisteren
A2 = Overige Engelse taalvaardigheden
LOOPBAANVOLDAANInspanningsverplichting
BURGERSCHAPVOLDAANInspanningsverplichting
BEROEPSPRAKTIJKVORMINGVOLDOENDE of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
PRAKTIJKEXAMENACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
OER COHORT 2016-2017

SLAAG-/ZAK REGELING COHORT 2016-2017
 COHORT 2016-2017: MBO–2 EN MBO–3 OPLEIDINGEN
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER RekenenVerplichte deelname en er is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
KeuzedeelverplichtingVerplichte deelname en examenresultaten keuzedelen – de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
 COHORT 2016-2017: MBO–4 OPLEIDINGEN
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
3F/3ER RekenenVerplichte deelname en er is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
KeuzedeelverplichtingVerplichte deelname en examenresultaten keuzedelen – de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
COHORT 2017-2018VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–2 OF MBO–3 DIPLOMA
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
COHORT 2017-2018VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–4 DIPLOMA
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
CUM LAUDE REGELING COHORT 2017-2018
ONDERDEELEINDCIJFERVOORWAARDEN
NEDERLANDS

– Lezen en luisteren
– Schrijven en taalverzorging
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist referentieniveau van de opleiding of hoger:

2F = mbo–2 / mbo–3
3F = mbo–4
ENGELS (MBO–4 OPLEIDINGEN)

– Lezen en luisteren
– Schrijven
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist ERK-niveau van de opleiding of hoger:

B1 = Engels Lezen en luisteren
A2 = Overige Engelse taalvaardigheden
LOOPBAANVOLDAANInspanningsverplichting
BURGERSCHAPVOLDAANInspanningsverplichting
BEROEPSPRAKTIJKVORMINGVOLDOENDE of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
PRAKTIJKEXAMENACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
OER COHORT 2017-2018
COHORT 2018-2019VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–2 OF MBO–3 DIPLOMA
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
COHORT 2018-2019VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–4 DIPLOMA
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"

Zeer goed presterende studenten of toptalenten worden door de school extra gewaardeerd met de aantekening ‘cum laude’ op hun diploma. Hiermee krijgen toptalenten en zeer goed presterende studenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties op onze school. De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort, per opleiding en voor elk diplomajaar van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt de voorwaarden vast. Tijdens het diplomabesluit, stelt de examencommissie vast of voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”
CUM LAUDE REGELING COHORT 2018-2019
ONDERDEELEINDCIJFERVOORWAARDEN
NEDERLANDS

– Lezen en luisteren
– Schrijven en taalverzorging
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist referentieniveau van de opleiding of hoger:

2F = mbo–2 / mbo–3
3F = mbo–4
ENGELS (MBO–4 OPLEIDINGEN)

– Lezen en luisteren
– Schrijven
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist ERK-niveau van de opleiding of hoger:

B1 = Engels Lezen en luisteren
A2 = Overige Engelse taalvaardigheden
LOOPBAANVOLDAANInspanningsverplichting
BURGERSCHAPVOLDAANInspanningsverplichting
BEROEPSPRAKTIJKVORMINGVOLDOENDE of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
PRAKTIJKEXAMENACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
OER COHORT 2018-2019
COHORT 2019-2020VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–2 OF MBO–3 DIPLOMA
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
COHORT 2019-2020VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–4 DIPLOMA
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"

Zeer goed presterende studenten of toptalenten worden door de school extra gewaardeerd met de aantekening ‘cum laude’ op hun diploma. Hiermee krijgen toptalenten en zeer goed presterende studenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties op onze school. De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort, per opleiding en voor elk diplomajaar van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt de voorwaarden vast. Tijdens het diplomabesluit, stelt de examencommissie vast of voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”
CUM LAUDE REGELING COHORT 2019-2020
ONDERDEELEINDCIJFERVOORWAARDEN
NEDERLANDS

– Lezen en luisteren
– Schrijven en taalverzorging
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist referentieniveau van de opleiding of hoger:

2F = mbo–2 / mbo–3
3F = mbo–4
ENGELS (MBO–4 OPLEIDINGEN)

– Lezen en luisteren
– Schrijven
– Spreken
– Gesprekken voeren
ACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist ERK-niveau van de opleiding of hoger:

B1 = Engels Lezen en luisteren
A2 = Overige Engelse taalvaardigheden
LOOPBAANVOLDAANInspanningsverplichting
BURGERSCHAPVOLDAANInspanningsverplichting
BEROEPSPRAKTIJKVORMINGVOLDOENDE of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
PRAKTIJKEXAMENACHT of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
OER COHORT 2019-2020
COHORT 2020-2021VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–2 OF MBO–3 DIPLOMA
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
KeuzedeelverplichtingVerplichte deelname en de examenresultaten keuzedelen tellen mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
COHORT 2020-2021VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN MBO–4 DIPLOMA
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
KeuzedeelverplichtingVerplichte deelname en de examenresultaten keuzedelen tellen mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"

CUM LAUDE REGELING COHORT 2020-2021
Zeer goed presterende studenten of toptalenten worden door de school extra gewaardeerd met de aantekening ‘cum laude’ op hun diploma. Hiermee krijgen toptalenten en zeer goed presterende studenten meer erkenning voor hun uitstekende prestaties op onze school. De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort, per opleiding en voor elk diplomajaar van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt de voorwaarden vast. Tijdens het diplomabesluit, stelt de examencommissie vast of voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”
OnderdeelEindcijfer/beoordelingVoorwaarden
Nederlands

– Lezen en luisteren
– Schrijven en taalverzorging
– Spreken
– Gesprekken voeren
Acht of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist referentieniveau van de opleiding of hoger:

2F = mbo–2 / mbo–3
3F = mbo–4
Rekenen

– Getallen
– Meten en meetkunde
– Verhoudingen
– Verbanden
Zeven of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist referentieniveau van de opleiding of hoger:

2F/2ER = mbo–2 / mbo–3
3F/3ER = mbo–4
Engels (mbo-4)

– Lezen en luisteren
– Schrijven
– Spreken
– Gesprekken voeren
Acht of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.

Ten minste op vereist ERK-niveau van de opleiding of hoger:

ERK-B1 = Lezen en luisteren
ERK-A2 = Schrijven, spreken en gesprekken voeren
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
BeroepspraktijkvormingAcht of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
KeuzedelenZeven of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
PraktijkexamenAcht of hogerGéén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten die een onregelmatigheid hebben begaan zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op hun diploma.
OER COHORT 2020-2021
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–