Selecteer een pagina

Slaag-/zakregeling keuzedelen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Keuzedelen
  5. |
  6. Slaag-/zakregeling keuzedelen
DE COMPENSATIEREGELING KEUZEDELEN
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.

Voor studenten met een onderwijsovereenkomst van cohort 2016-2017 tot en met cohort 2019-2020 gelden de volgende examenregels:

1. Gevolgde keuzedelen worden afgesloten met een examen.

2. Behaalde examenresultaten keuzedelen tellen niet mee voor de slaag-/zakbeslissing.

3. De compensatieregeling keuzedelen is niet van toepassing.

4. De SBU-omvang van de keuzedeelverplichting wordt wél meegewogen voor de slaag-/zakbeslissing.

Voor studenten met een onderwijsovereenkomst vanaf cohort 2020-2021 gelden de volgende examenregels:

1. Gevolgde keuzedelen worden afgesloten met een examen.

2. Behaalde examenresultaten keuzedelen tellen wél mee voor de slaag-/zakbeslissing.

3. De compensatieregeling keuzedelen is wél van toepassing.

4. De SBU-omvang van de keuzedeelverplichting wordt niet meegewogen in de weging van het gemiddelde.

SBU-OMVANG KEUZEDEELVERPLICHTING
Bij wet is vastgelegd wat de SBU-omvang is (uitgedrukt in klokuren) van de keuzedeelverplichting van elke mbo-opleiding. De afkorting SBU staat voor het begrip ‘studiebelastingsuren’. Elke student dient zich te houden aan de SBU-omvang keuzedelen van de opleiding om te kunnen laten zien waar zij zich in heeft verdiept of gespecialiseerd en wat daarmee zijn of haar meerwaarde en perspectief op de arbeidsmarkt is.
Niveau opleidingSoort opleidingCrebo + naam van de opleidingKeuzedeelverplichting
Mbo-2BasisberoepsopleidingStudiebelastingsuren
2x 240 klokuren25207 Medewerker printmedia480 klokuren
2x 240 klokuren25591 Medewerker creatieve productie480 klokuren
Mbo-3VakopleidingStudiebelastingsuren
3x 240 klokuren25592 Creatief dtp'er720 klokuren
3x 240 klokuren25208 Drukker720 klokuren
3x 240 klokuren25209 Nabewerker720 klokuren
Mbo-4 in 3 jaarMiddenkaderopleidingStudiebelastingsuren
3x 240 klokuren25148 Communicatie en marketing720 klokuren
 4x 240 klokuren 25633 Crossmedia 960 klokuren 
3x 240 klokuren25199 Mediamanagement en marketing720 klokuren
 4x 240 klokuren 25604 Webdeveloper 960 klokuren 
Mbo-4 in 4 jaarMiddenkaderopleidingStudiebelastingsuren
4x 240 klokuren25633 Animatie/audiovisuele vormgeving960 klokuren
4x 240 klokuren25633 Game artist960 klokuren
4x 240 klokuren25604 Game developer/game programmer960 klokuren
4x 240 klokuren25633 Grafische vormgeving960 klokuren
4x 240 klokuren25633 Webdesign960 klokuren
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–