Select Page

Keuzedelen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Keuzedelen
CORRIDOR KEUZEDELEN
Alle studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht volgen keuzedelen en voor hen geldt dat ze minimaal 1 keer in hun opleiding kunnen kiezen uit een “corridor keuzedelen”. Uit welke schoolbrede keuzedelen je kunt kiezen hangt af van het moment waarop je een keuzedeel kunt volgen in het specifieke corridor.

Om snel op actuele ontwikkelingen te kunnen reageren, past elke opleiding het aanbod van keuzedelen jaarlijks aan. Het aanbod keuzedelen wordt per schooljaar door het bevoegd gezag van de school vastgesteld.

CODEKEUZEDELEN CORRIDOR A
K0769 – AAVInleiding fotografieproductie
K0781 – CMVirtual en augmented reality
K0528 – CMInfographics en uitleganimaties
K0505 – CM/GA/GD/Verdieping software: algemeen
Verdieping software: programmeren
Verdieping software: realtime 3D
K1088 – COMVernieuwing tijdschriftjournalistiek
K0125 – COM/MMVoorbereiding hbo
K0361 – COM/MMVerdieping mediaproductie
K0881 – COM/MMVerdieping marketingcommunicatie
K0728 – GAGame environment design
K0542 – GDSpecial Input - Output
K0391 – GVIllustreren
K0533 – GVMultidisciplinaire conceptontwikkeling en realisatie
K0435 – GVExperimenteren met materialen en technieken
K0539 – GVPackaging design
K0726 – GV3D Modellen & graphics in verschillende media-uitingen
K0497 – WEBMobile application development
K0519 – WEBOnline marketing en het toepassen van e-commerce
K0722 – WEBFrontend development
K0729 – WEBMobile application design
 
CODEKEUZEDELEN CORRIDOR B
K0769 – AAVInleiding fotografieproductie
K0505 – CMVerdieping software: algemeen
K0080 – COM/MMOriëntatie op ondernemerschap
K0125 – COM/MMVoorbereiding hbo
K0512 – COM/MMLean en creatief
K0435 – GVExperimenteren met materialen en technieken
K0496 – WEBMediabeheer
K0497 – WEBMobile application development
K0519 – WEBOnline marketing en het toepassen van e-commerce
K0722 – WEBFrontend development
K0729 – WEBMobile application design
 
CODEKEUZEDELEN CORRIDOR C
K0769 – AAVInleiding fotografieproductie
K0125 – COM/MMVoorbereiding hbo
K1022 – GA/GDMaken van een museumproduct
K0391 – GVIllustreren
K0533 – GVMultidisciplinaire conceptontwikkeling en realisatie
K0539 – GVPackaging design
K0727 – GVCreatieve profilering
K0389 – WEBOndernemend vakmanschap
 
SLAAG-/ZAKREGELING KEUZEDELEN: DE COMPENSATIEREGELING
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.

Voor studenten met een onderwijsovereenkomst van cohort 2016-2017 tot en met cohort 2019-2020 gelden de volgende examenregels:

1. Gevolgde keuzedelen worden afgesloten met een examen.

2. Behaalde examenresultaten keuzedelen tellen niet mee voor de slaag-/zakbeslissing.

3. De compensatieregeling keuzedelen is niet van toepassing.

4. De SBU-omvang van de keuzedeelverplichting wordt wél meegewogen voor de slaag-/zakbeslissing.

Voor studenten met een onderwijsovereenkomst vanaf cohort 2020-2021 gelden de volgende examenregels:

1. Gevolgde keuzedelen worden afgesloten met een examen.

2. Behaalde examenresultaten keuzedelen tellen wél mee voor de slaag-/zakbeslissing.

3. De compensatieregeling keuzedelen is wél van toepassing.

4. De SBU-omvang van de keuzedeelverplichting wordt niet meegewogen in de weging van het gemiddelde.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–