Selecteer een pagina

Het volgen van keuzedelen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Het volgen van keuzedelen

KEUZEDELEN
MMet keuzedelen kun je jouw vakmanschap (extra) verbreden of verdiepen. Het keuzedeel vormt als het ware de ‘plus’ op je diploma. Want de kans is groot dat je net iets meer wilt specialiseren dan wat je minimaal nodig hebt om je diploma te behalen. Of je wilt juist meer weten over een bepaald vakgebied, of een specifieke vaardigheid beheersen, of doorstromen naar een hoger niveau.

Elke opleiding van onze school biedt je de ruimte om hiermee zelf actief aan de slag te gaan. We noemen dit het volgen van keuzedelen. Tijdens je opleiding kun je kiezen uit het verwachte aanbod keuzedelen van de opleiding. De studieloopbaanbegeleider kan je adviseren en helpen met je keuze.

| Wanneer mag je kiezen?
| Overzicht keuzedeelverplichting


Het keuzedeel is géén onderdeel van de kwalificatie, maar is een verplicht extra plus programma bovenop het basisdeel van je opleiding. Het aantal keuzedelen is afhankelijk van het niveau van de opleiding. Er is minimaal een moment tijdens je opleiding waarop je een keuze kunt maken. Het is niet toegestaan om tweemaal hetzelfde keuzedeel te kiezen en het is organisatorisch ook niet mogelijk om een keuzedeel(-delen) te volgen buiten het vastgestelde actuele aanbod van de school.


Je kunt kiezen uit de configuratie van het verwachte aanbod keuzedelen van de opleiding. Een configuratie is een door de opleiding aangeboden combinatie van keuzedelen waarmee je aan de keuzedeelverplichting kunt voldoen. Keuzedelen die je bij een andere opleiding van de school kunt gaan volgen noemen we “cross overs keuzedelen”. Per opleiding is een overzicht gemaakt van het verwachte aanbod keuzedelen. Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen, om ze zo actueel mogelijk te houden. Bijna alle keuzedelen van de school hebben een omvang van 240 studiebelastingsuren die per keuzedeel verschillend verdeeld worden voor begeleid onderwijstijd en uren voor zelfstudie.


Voor elk keuzedeel is informatie (‘handouts’) beschikbaar, waarin je kunt lezen wat de omvang is van het keuzedeel, hoeveel begeleid onderwijstijd je daarbij krijgt, wanneer het keuzedeel start, wanneer het keuzedeel afgesloten wordt met welk examen, een beknopte omschrijving van de inhoud van het keuzedeel, het minimum- en maximumaantal toegestane deelnemers, eventuele overige benodigdheden en/of voorkennis nodig is om het keuzedeel te kunnen volgen.

WANNEER MAG JE KIEZEN?
We streven ernaar dat je bij aanvang van lesperiode 3 van elk studiejaar een keuze maakt voor het keuzedeel(-delen) voor volgend schooljaar. Je wordt door je opleiding geïnformeerd wanneer je je definitieve keuze moet maken. Het is niet toegestaan om tweemaal hetzelfde keuzedeel te kiezen en het is organisatorisch ook niet mogelijk om een of meerdere keuzedelen te volgen buiten het vastgestelde keuzedeelaanbod om van de school.
Minimum en maximum aantal deelnemers

Per keuzedeel is een minimumaantal studenten nodig om deze uit te kunnen voeren. Het minimum én maximaal aantal staat duidelijk aangegeven in de informatie over het betreffende keuzedeel. In de ‘handouts’ over het keuzedeel wordt aangegeven op basis waarvan of hoe een selectie van aantal deelnemers plaatsvindt. Het kan zijn dat studenten met een bepaalde opleiding eerste keus hebben om deel te mogen nemen, maar het kan ook op volgorde van aanmelding op basis van “wie het eerst kiest, wordt als eerste toegelaten” voor het volgen van het keuzedeel. Bij te weinig deelnemers, wordt het keuzedeel sowieso niet uitgevoerd: je zult een nieuwe keuze moeten maken of je krijgt een alternatieve keuzedeel aangeboden.

Ieder door jou gevolgd keuzedeel wordt geregistreerd. Gedurende je opleiding zul je een nieuw opleidingsblad ontvangen (als bijlage van je onderwijsovereenkomst) met daarop alle actuele gegevens. Dit nieuwe opleidingsblad hoef je niet opnieuw te ondertekenen. Er is wel een reactietermijn van tien schooldagen waarbinnen jij kan reageren als er een fout staat in de wijziging van jouw opleidingsblad.

Keuzedelen in de beroepspraktijkvorming

Het kan zijn dat sommige onderdelen van het keuzedeel van BBL-opleidingen uitgevoerd kan worden in de BPV. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd middels een Praktijkovereenkomst (afgekort: POK) met het (leer)bedrijf en met jou. In het POK kunnen zowel de kwalificatie (het beroep – de opleiding) als één of meerder keuzedelen vermeld worden, mits het onderwijs van het keuzedeel(-delen) tijdens de BPV bij hetzelfde (leer)bedrijf plaatsvindt.

Het volgen van extra keuzedelen

Het volgen van een extra keuzedeel is op vrijwillige basis en telt nooit mee voor de slaag-/zakbeslissing en de keuzedeelverplichting van de opleiding, omdat de extra keuzedeel geen onderdeel is van het diplomagericht onderwijs (de extra keuzedelen zijn daarom niet opgenomen in het programma). Het volgen van een extra keuzedeel is een individuele en vrijwillige keuze en je kan niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

Certificaat keuzedelen

Bij een aantal keuzedelen kun je na afloop een certificaat ontvangen, zodra je dit keuzedeel succesvol hebt afgerond (d.w.z. je hebt ten minste voldoende behaald voor het examen van het keuzedeel). Het certificaat keuzedeel wordt alléén door de Examencommissie uitgereikt, wanneer je je opleiding zonder diploma verlaat. Welke keuzedelen in aanmerking komen voor een certificaat, wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Behaalde certificaten worden in het diplomaregister door DUO opgenomen.

Vrijstelling keuzedelen

Stroom je door naar een (op)volgende mbo-opleiding dan zul je opnieuw moeten voldoen aan de SBU-omvang die voor die opleiding geldt, ongeacht het aantal studiejaren die je over de nieuwe opleiding doet. In het geval dat je in je vorige opleiding een (gekoppeld) keuzedeel succesvol hebt behaald, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de SBU-omvang keuzedeelverplichting in je nieuwe opleiding.


Toelichting: in het geval van een vrijstelling, wordt op de resultatenlijst bij het diploma het (eerder behaald) resultaat van het keuzedeel overgenomen. Deze resultaten worden bij diplomering of uitschrijving hernieuwd aan DUO geleverd voor registratie in het landelijke diplomaregister. Als je een keuzedeel hebt gevolgd dat niet gekoppeld is maar wel ten minste voldoende hebt behaald, dan kun je een verzoek indienen bij de Examencommissie om het keuzedeel onderdeel te (laten) maken van je opleiding.

Moeten keuzedelen geëxamineerd worden?

JA Je sluit ieder gevolgd keuzedeel af met een examen. Voordat je gaat deelnemen aan het keuzedeel examen, ontvang je een Examenwijzer Keuzedelen. In de Examenwijzer Keuzedelen staan de instructies voor je deelname, de beoordelingswijze, aantal herkansingen en waar je op moet letten om het examen te behalen. Maar ook wat de examenvorm is van het keuzedeel, waar het examen keuzedeel over gaat, wanneer het examen gepland is, welke cijfers meetellen en de wijze waarop jouw opleiding het keuzedeel examineert.

OVERZICHT KEUZEDEELVERPLICHTING
De keuzedeelverplichting is niet aan de student gekoppeld, maar aan de soort opleiding, ongeacht de studieduur van de opleiding en ongeacht of je nu sneller of langer over dezelfde soort opleiding doet. Dit is landelijk bepaald. Hieronder vind je de verdeling en hoeveel klokuren je ten minste moet volgen om aan de keuzedeelverplichting van je opleiding te kunnen voldoen.
Niveau opleidingSoort opleidingNaam van de opleidingKeuzedeelverplichting
mbo-2Basisberoepsopleiding
2x 240 klokurenBasismedewerker printmedia480 klokuren
2x 240 klokurenMedewerker creatieve productie480 klokuren
mbo-3Vakopleiding
3x 240 klokurenAllround dtp'er720 klokuren
3x 240 klokurenDrukker720 klokuren
3x 240 klokurenNabewerker720 klokuren
mbo-4 in 3 jaarMiddenkaderopleiding
3x 240 klokurenCommunicatie en marketing720 klokuren
 4x 240 klokuren Crossmedia 960 klokuren 
3x 240 klokurenMediadeveloper720 klokuren
3x 240 klokurenMediamanagement en marketing720 klokuren
mbo-4 in 4 jaarMiddenkaderopleiding
4x 240 klokurenAnimatie/audiovisuele vormgeving960 klokuren
4x 240 klokurenGame artist960 klokuren
4x 240 klokurenGamedeveloper960 klokuren
4x 240 klokurenGrafische vormgeving960 klokuren
4x 240 klokurenWebdesign960 klokuren
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–