Selecteer een pagina

Herkansingen

 1. |
 2. OER/Studiegidsen
 3. |
 4. Herkansingen
Herkansingen Nederlands
Centraal examen NederlandsSchoolexamens Nederlands
 • Je wordt binnen de voor jou geldende studieduur in de gelegenheid gesteld om een herkansing af te leggen, tenzij je géén gebruik hebt gemaakt of niet hebt deelgenomen aan de eerste poging tot het afleggen van het centraal examen Nederlands lezen en luisteren.
 • Heb je in de eerste poging een onvoldoende gekregen voor het centraal examen Nederlands lezen en luisteren (cijfer is lager dan 6,0), dan heb je recht op een tweede poging (de herkansing) voor dit centraal examen Nederlands lezen en luisteren.
 • Heb je in de eerste poging een voldoende gekregen voor het centraal examen Nederlands lezen en luisteren (cijfer 6,0), dan heb je ook recht op een tweede poging om een betere cijfer te krijgen voor het centraal examen Nederlands lezen en luisteren.
 • Maak je gebruik van je recht op een herkansing van het centraal examen Nederlands lezen en luisteren, dan wordt het hoogste door jou behaalde cijfer voor dit centraal examen gebruikt bij het bepalen van de eindwaardering. –EKB Art. 8 lid 5
 • Je wordt binnen de voor jou geldende studieduur in de gelegenheid gesteld om een herkansing af te leggen, tenzij je géén gebruik hebt gemaakt of niet hebt deelgenomen aan de eerste poging tot het afleggen van schoolexamens voor de examenonderdelen 1. Nederlands spreken, 2. Nederlands schrijven (incl. taalverzorging) en 3. Nederlands gesprekken voeren.
 • Heb je voor in de eerste poging een onvoldoende gekregen voor één of meerdere examenonderdelen Nederlandse taalvaardigheden (behaald examencijfer is lager dan 6,0), dan heb je recht op een tweede poging (de herkansing) voor dit examenonderdeel Nederlands.
 • Heb je voor in de eerste poging een voldoende gekregen voor één of meerdere examenonderdelen Nederlandse taalvaardigheden (behaald examencijfer is het cijfer zes (6,0) of hoger), dan mag je een tweede poging doen om een hogere cijfer te behalen of om dit centraal examen Nederlands lezen en luisteren op een hoger referentieniveau af te leggen, dan is vastgesteld voor je beroepsopleiding.
 • Maak je gebruik van je recht op een herkansing van het centraal examen Nederlands lezen en luisteren, dan wordt het hoogste door jou behaalde cijfer voor dit centraal examen gebruikt bij het bepalen van de eindwaardering.

De examencommissie van de school kan besluiten om meerdere pogingen toe te kennen en zo ja, op welke wijze en wanneer deze extra pogingen worden aangeboden en kan in dit geval bepalen welk hoogst behaald examenresultaat telt voor de eindwaardering.

Hoger niveau NederlandsExamenplan RekenenExamenplan EngelsExamenplan Loopbaan en burgerschap
Met een voldoende voor je eerste poging, kun je ervoor kiezen om in de tweede poging het centraal examen Nederlands lezen en luisteren op een hoger referentieniveau af te leggen, dan is vastgesteld voor je beroepsopleiding.
 • Besluit je om de tweede poging op hoger referentieniveau Nederlands lezen en luisteren af te leggen, dan moet je in dit geval de overige Nederlandse taalvaardigheden (spreken, schrijven en gesprekken voeren) ook op het hogere niveau afleggen.
 • Maak je gebruik van je recht om in de herkansing van je eerste poging op hogere niveau het centraal examen Nederlands lezen en luisteren en de schoolexamens Nederlands spreken, schrijven en gesprekken voeren af te leggen, dan worden de hierbij behaalde cijfers gebruikt bij het bepalen van de eindwaardering. –EKB Art. 3a lid 2

De examencommissie van de school kan besluiten om meerdere pogingen toe te kennen en zo ja, op welke wijze en wanneer deze extra pogingen worden aangeboden en kan in dit geval bepalen welk hoogst behaald examenresultaat telt voor de eindwaardering.

DomeinenNiveau-2 en Niveau-3Niveau-4
Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden2F/2ER Centrale examen3F/3ER Centrale examen
TaalvaardighedenNiveau-2 en Niveau-3Niveau-4
Lezen en luisteren n.v.t. B1 Centrale examen
Spreken n.v.t. A2 Schoolexamen
Schrijven n.v.t. A2 Schoolexamen
Gesprekken voeren n.v.t. A2 Schoolexamen
Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap:  alle mbo-opleidingen 
1. Loopbaan
CapaciteitenreflectieBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan van de student.
MotievenreflectieBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan van de student.
WerkexploratieOnderzoek van de student naar werk en mobiliteit voor zijn/haar loopbaan.
LoopbaanaansturingLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling van de student.
2. Politiek-juridische dimensieDe student (h)erkent de basiswaarden van de Nederlandse samenleving, leert omgaan met waardendilemma’s (zoals seksuele diversiteit) en hanteert de basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen. Heeft kennis over en inzicht in de kenmerken en het functioneren van een parlementaire democratie, de rechtsstaat en het rechtssysteem, de rol van de overheid, de belangrijkste politieke stromingen en hun maatschappelijke agenda’s, de rol en de invloed op de politieke besluitvorming van belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties, de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse overheidsbeleid en daarmee op de Nederlandse samenleving, en de rol en de invloed van de (massa)media.
3. Economische dimensieDe student heeft kennis over en inzicht in de maatschappelijke functies en waardering van arbeid, de factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur, de arbeidsverhoudingen in Nederland, de rol en de invloed van branche- of vakorganisaties, de rol van de overheid op het gebied van arbeid, de verzorgingsstaat en de consumentenmarkt, de belangrijkste principes van budgettering, kenmerken van duurzame consumptie en productie, de rol en de invloed van consumentenorganisaties, de invloed van de media op het bestedingspatroon van consumenten.
4. Sociaal-maatschappelijke dimensieDe student heeft kennis over en inzicht in de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van – en oorzaken van spanningen tussen – verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken.
5. Dimensie vitaal burgerschapDe student heeft kennis over en inzicht in de kenmerken van een gezonde leefwijze waaronder de nationale norm gezond bewegen en de aard, plaats en organisatie van gezondheidsbevorderende activiteiten in de samenleving en het arbeidsproces.
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–