Selecteer een pagina

Kwalificaties cohort 2019-2020

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Kwalificaties cohort 2019-2020
NIVEAU 2 OPLEIDINGEN – STARTJAAR OPLEIDING 2019-2020

25207 – BASISMEDEWERKER PRINTMEDIA

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: basismedewerker printmedia
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor bedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 1 + 2BPVO–V–G
PraktijkboekInleveren praktijkboekJaar 1 + 2BPVO–V–G
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25207Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructieLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W2Richt de werkplek in voor de productieLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W3Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productieLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W5Bewaakt de kwaliteit van het productieprocesLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K1-W6Rondt werkzaamheden afLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W7Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestandenLeerjaar 2BedrijfO – V
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan afwijkingen aan het product signaleren
kan aantallen controleren
kan de eenvoudige onderdelen in de machine monteren (waar van toepassing in samenwerking met de Technische Dienst)
kan formaat, stand en afwerkingskwaliteit beoordelen
bezit kennis van basisbegrippen
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende grafische machines, printers en instrumenten
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende nabewerkingsmachines en instrumenten
bezit kennis van de binnen een bedrijf geldende regels voor werken met verschillende chemische stoffen en oplosmiddelen
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan productiegegevens verzamelen en voor anderen zichtbaar maken
kan kleurcodering toepassen op basis van de orderspecificatie
kan werken met verschillende opslag/archiveringsystemen en deze inzichtelijk maken voor collegae
kan zijn vaktechnische vaardigheden toepassen op veel voorkomende soorten nabewerkingsmachines en instrumenten
past zijn kennis toe van de binnen een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften bij het uivoeren van zijn werkzaamheden
bezit basale kennis van goederenstromen en logistiek binnen een bedrijf
Slaag-/zakbeslissingen
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten mbo-2/mbo-3 die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 2
Aantal studiejaren (studieduur):TWEE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25207
Soort opleiding:Basisberoepsopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsbegeleidende leerweg - BBL
Kwalificatiedossier mbo:PRINTMEDIA 23097 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Basismedewerker printmedia 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2018
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 2x 850 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 400 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1300 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 480 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25198 – MEDEWERKER CREATIEVE PRODUCTIE

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: medewerker creatieve productie
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor stagebedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 2BPVO–V–G
StageverslagInleveren stageverslagJaar 2BPVO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren urenbriefjesJaar 2BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25198Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: VERRICHT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR EEN MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplekLeerjaar 2School
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdrachtLeerjaar 2School
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uitingLeerjaar 2School
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W3Maakt de media-uiting opLeerjaar 2School
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht afLeerjaar 2School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan communiceren in de context en het jargon zoals gebruikelijk in het beroep
bezit basiskennis van grafische en interactieve media
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen ter voorbereiding van de media-uiting
bezit basiskennis van typografie
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van relevante Arbo-eisen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met de software
bezit kennis van kleurenleer
kan opmaakprincipes toepassen
kan opslag- en backuptechnieken toepassen
kan met relevante software werken
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen voor de realisatie van de media-uiting
Slaag-/zakbeslissingen
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten mbo-2/mbo-3 die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 2
Aantal studiejaren (studieduur):TWEE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25198
Soort opleiding:Basisberoepsopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:DTP 23092 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Medewerker DTP 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2018
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 2000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1400 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 600 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 480 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –
NIVEAU 3 OPLEIDINGEN – STARTJAAR OPLEIDING 2016-2017

26197 – CREATIEF DTP'ER

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: creatief dtp’er
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor stagebedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 2BPVO – V – G
StageverslagInleveren stageverslagJaar 2BPVO – V – G
UrenverantwoordingenInleveren urenbriefjesJaar 2BPVO – V
Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel720 SBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K05362Vrije keuzeJAOriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting240
K04952Vrije keuzeJAFotografie basis240
K05242Vrije keuzeJACreatieve typografie240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.

Praktijkexamen
25198Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: VERRICHT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR EEN MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplekLeerjaar 2School
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdrachtLeerjaar 2School
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uitingLeerjaar 2School
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W3Maakt de media-uiting opLeerjaar 2School
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht afLeerjaar 2School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan communiceren in de context en het jargon zoals gebruikelijk in het beroep
bezit basiskennis van grafische en interactieve media
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen ter voorbereiding van de media-uiting
bezit basiskennis van typografie
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van relevante Arbo-eisen
bezit kennis van grafische en interactieve vormgeving, grafische en interactieve media en crossmediale toepassingen
bezit kennis van typografie
bezit basiskennis van de mogelijkheden en beperkingen van hard- en software
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met de software
bezit kennis van kleurenleer
kan opmaakprincipes toepassen
kan opslag- en backuptechnieken toepassen
kan met relevante software werken
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen voor de realisatie van de media-uiting
bezit basiskennis van eigendoms- en auteursrecht
Slaag-/zakbeslissingen
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten mbo-2/mbo-3 die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 3
Aantal studiejaren (studieduur):TWEE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25197
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:DTP 23092 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Allround DTP'er 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2018
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 2000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1440 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 560 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25208 – DRUKKER

Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor bedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 1/2/3BPVO – V – G
PraktijkboekInleveren praktijkboekJaar 1/2/3BPVO – V – G
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25208Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructieLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W2Richt de werkplek in voor de productieLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W3Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productieLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K1-W5Bewaakt de kwaliteit van het productieprocesLeerjaar 2School/BedrijfO – V
B1-K1-W6Rondt werkzaamheden afLeerjaar 2BedrijfO – V
B1-K1-W7Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestandenLeerjaar 2BedrijfO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN 4 – 6 – 8
 P2-K1-W1 Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenenLeerjaar 3BedrijfO – V
 P2-K1-W2 Lost technische problemen opLeerjaar 3SchoolO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 2: VOORBEREIDEN DIGITAAL DRUKKEN 4 – 6 – 8
 P2-K2-W1 Maakt bestand geschikt voor productie op betreffende machine Leerjaar 1 SchoolO – V
 P2-K2-W2 Beheert kleurmanagement Leerjaar 1 SchoolO – V
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan afwijkingen aan het product signaleren
kan aantallen controleren
kan de eenvoudige onderdelen in de machine monteren (waar van toepassing in samenwerking met de Technische Dienst)
kan formaat, stand en afwerkingskwaliteit beoordelen
bezit kennis van basisbegrippen
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende grafische machines, printers en instrumenten
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende nabewerkingsmachines en instrumenten
bezit kennis van de binnen een bedrijf geldende regels voor werken met verschillende chemische stoffen en oplosmiddelen
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan productiegegevens verzamelen en voor anderen zichtbaar maken
kan kleurcodering toepassen op basis van de orderspecificatie
kan werken met verschillende opslag/archiveringsystemen en deze inzichtelijk maken voor collegae
kan zijn vaktechnische vaardigheden toepassen op veel voorkomende soorten nabewerkingsmachines en instrumenten
past zijn kennis toe van de binnen een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften bij het uivoeren van zijn werkzaamheden
bezit basale kennis van goederenstromen en logistiek binnen een bedrijf
heeft inzicht in druktechnieken
kan werken met drukapparatuur en –middelen
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten
heeft inzicht in druktechnieken
kan werken met drukapparatuur en –middelen
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan werken met maatregelen die voortvloeien uit de voor een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften
Slaag-/zakbeslissingen
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten mbo-2/mbo-3 die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 3
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25208
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsbegeleidende leerweg - BBL
Kwalificatiedossier mbo:PRINTMEDIA 23097 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Drukker 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3x 850 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 600 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1950 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25209 – NABEWERKER

Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor bedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 1/2/3BPVO–V–G
PraktijkboekInleveren praktijkboekJaar 1/2/3BPVO–V–G
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25209Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE VOORBEREIDEN EN REALISEREN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W2Richt de werkplek in voor de productieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W3Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productieLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W5Bewaakt de kwaliteit van het productieprocesLeerjaar 3School/BedrijfO – V
B1-K1-W6Rondt werkzaamheden afLeerjaar 3BedrijfO – V
B1-K1-W7Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestandenLeerjaar 3BedrijfO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: PRODUCTIE ORGANISEREN EN OPTIMALISEREN 4 – 6 – 8
 P3-K1-W1 Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenenLeerjaar 3BedrijfO – V
 P3-K1-W2 Lost technische problemen opLeerjaar 3SchoolO – V
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan afwijkingen aan het product signaleren
kan aantallen controleren
kan de eenvoudige onderdelen in de machine monteren (waar van toepassing in samenwerking met de Technische Dienst)
kan formaat, stand en afwerkingskwaliteit beoordelen
bezit kennis van basisbegrippen
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende grafische machines, printers en instrumenten
bezit kennis van de werkingsprincipes van veelvoorkomende nabewerkingsmachines en instrumenten
bezit kennis van de binnen een bedrijf geldende regels voor werken met verschillende chemische stoffen en oplosmiddelen
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan productiegegevens verzamelen en voor anderen zichtbaar maken
kan kleurcodering toepassen op basis van de orderspecificatie
kan werken met verschillende opslag/archiveringsystemen en deze inzichtelijk maken voor collegae
kan zijn vaktechnische vaardigheden toepassen op veel voorkomende soorten nabewerkingsmachines en instrumenten
past zijn kennis toe van de binnen een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften bij het uivoeren van zijn werkzaamheden
bezit basale kennis van goederenstromen en logistiek binnen een bedrijf
heeft globaal inzicht in diverse nabewerkingstechnieken
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten
gebruikt zijn kennis in inzichten bij het hanteren van - en heeft globaal inzicht in nabewerkingsapparatuur en -middelen
bezit kennis van externe invloeden en hun effecten op producten
bezit kennis van goederenstroom en logistiek binnen een bedrijf
gebruikt zijn kennis in inzichten bij het hanteren van - en heeft globaal inzicht in nabewerkingsapparatuur en -middelen
kan verschillende soorten printmediaproducten maken en weet hoe ze technisch uitgevoerd kunnen worden
kan werken met maatregelen die voortvloeien uit de voor een bedrijf geldende Arbo, veiligheids- en milieuvoorschriften
Slaag-/zakbeslissingen
2F Nederlandse taalVerplichte deelname en het afgeronde eindcijfer 2F Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt NIET mee
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 EN MBO-3 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Studenten mbo-2/mbo-3 die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 3
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25209
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsbegeleidende leerweg - BBL
Kwalificatiedossier mbo:PRINTMEDIA 23097 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Nabewerker 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3x 850 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 600 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1950 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –
NIVEAU 4 OPLEIDINGEN – DRIE STUDIEJAREN – STARTJAAR OPLEIDING 2016-2017

25187 – MEDIADEVELOPER (WEBDEVELOPER)

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: webdeveloper
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 2 + 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 2 + 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 2 + 3BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25187Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECTKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Stelt de opdracht vastNa de BPVSchool
B1-K1-W2Levert een bijdrage aan het projectplanNa de BPVSchool
B1-K1-W3Levert een bijdrage aan het ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCTKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Realiseert (onderdelen van) een productNa de BPVSchool
B1-K2-W2Test het ontwikkelde productNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OPKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Optimaliseert het productNa de BPVSchool
B1-K3-W2Levert het product opNa de BPVSchool
B1-K3-W3Evalueert het opgeleverde productNa de BPVSchool
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ONDERHOUDT EN BEHEERT DE APPLICATIE Profieldeel 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
 P1-K1-W1 Onderhoudt een applicatieNa de BPVSchool
 P1-K1-W2 Beheert gegevensNa de BPVSchool
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
heeft specialistische kennis van de informatiestromen binnen de organisatie
heeft specialistische kennis van één of meerdere softwareontwikkelingmethodieken en/of -programma's
heeft specialistische kennis van informatiesystemen
heeft kennis van presentatietechnieken
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan gesprekstechnieken toepassen (zoals luisteren, samenvatten, doorvragen) (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan ontwerpeisen toepassen
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet worden)
kan stroomdiagrammen lezen en interpreteren
heeft (actuele) kennis over het realiseren van (database gestuurde) applicaties en media-uitingen
heeft specialistische kennis van programmeertalen (syntax en semantiek)
kan stroomdiagrammen maken
kan (nieuwe ontwikkelingen in) scripting toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) visualisatie- en programmeertechnieken toepassen
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere programmeertalen voor softwareontwikkeling toepassen (syntax en semantiek)
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan rekening houden met de technische (on)mogelijkheden
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet worden)
heeft (actuele) kennis over het realiseren van (database gestuurde) applicaties en media-uitingen
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de contentdatabase
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking
heeft specialistische kennis van informatiesystemen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) back-up technieken en opslagmedia toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) databasetechniek en programmeertalen toepassen
kan algoritmen opstellen
kan controlesoftware doeltreffend gebruiken
kan ontwerpeisen toepassen
kan projectmatig werken
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan de projectvoortgang bewaken met inzicht in de technische (on)mogelijkheden
kan in een team zijn mening geven en verdedigen, overtuigen en omgaan met kritiek (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan presentatietechnieken toepassen
kan projectmatig werken
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen
kan specialistische kennis van hardware, software, media en bestandsformaten toepassen bij optimalisatie van het product
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:IV/MD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25187
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:APPLICATIEONTWIKKELING 23088 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Applicatie- en mediaontwikkelaar 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3300 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1800 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79050 Informatie en communicatietechnologie
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25199 – MEDIAMANAGEMENT EN MARKETING

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: mediamanagement en marketing
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25199Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERKOOP VAN MEDIAPRODUCTENKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Representeert het bedrijfNa de BPVSchool
B1-K1-W2Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klantenNa de BPVSchool
B1-K1-W3Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproductenNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: BEREIDT MEDIAPRODUCTEN VOORKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Maakt een plan van aanpak (projectplan)Na de BPVSchool
B1-K2-W2Plant de mediaproductieNa de BPVSchool
B1-K2-W3Regelt de benodigde diensten en materialenNa de BPVSchool
B1-K2-W4Regelt de verwerking van materialenNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: COÖRDINEERT DE MEDIAPRODUCTIEKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromenNa de BPVSchool
B1-K3-W2Managet oplevering mediaproductenNa de BPVSchool
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
kan de klant/markt actief benaderen
kan een klantgesprek voeren
kan de kosten van de realisatie van een mediaproduct in kaart brengen
kan een offerte maken
kan actief contacten leggen met mensen buiten de organisatie
kan actueel inzicht in de mediabranche verwerven
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
bezit basiskennis van copyrights, auteursrechten en licenties
bezit brede kennis van de technische specificaties om content op de juiste wijze te kunnen verwerken
kan prioriteiten aanbrengen
kan werkoverleg organiseren
kan de juiste mensen op de juiste plek zetten
kan delegeren
kan budgetteren
kan omgaan met software voor contentmanagement
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
kan omgaan met software voor contentmanagement
kan duidelijk aangeven wanneer iets niet haalbaar is
kan een voor- en nacalculatie opstellen
kan de kwaliteitsnormen van het bedrijf toepassen
kan evalueren
kan omgaan met klachten
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:MM/CM
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25199
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAMANAGEMENT 23093 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediamanager 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3230 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1800 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1430 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25201 – MEDIAVORMGEVER: CROSSMEDIA

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: crossmedia
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling praktijkopleider)Jaar 3BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchool
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchool
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchool
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITINGKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchool
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchool
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchool
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchool
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UITKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV School
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV School
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software
kan werken met van toepassing zijnde software
kan duidelijke instructies formuleren
bezit kennis van typografie
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving
kan geluid bewerken en toepassen
kan de media-uiting op drager en online plaatsen
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software
kan calculeren
bezit basiskennis van administratie en boekhouden
bezit kennis van acquireren
bezit kennis van de markt
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf
bezit kennis van financieringsmogelijkheden
bezit kennis van marketing en Public Relations
kan offertes opstellen
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:MM/CM
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25201
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:23095 MEDIAVORMGEVING
Diplomanaam van kwalificatie: Mediavormgever 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3105 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1980 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1125 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –
NIVEAU 4 OPLEIDINGEN – VIER STUDIEJAREN – STARTJAAR OPLEIDING 2016-2017

25188 – GAMEDEVELOPER (GAME PROGRAMMER)

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: gamedeveloper-game programmer
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25188Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECTKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Stelt de opdracht vastNa de BPVSchool
B1-K1-W2Levert een bijdrage aan het projectplanNa de BPVSchool
B1-K1-W3Levert een bijdrage aan het ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCTKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Realiseert (onderdelen van) een productNa de BPVSchool
B1-K2-W2Test het ontwikkelde productNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OPKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Optimaliseert het productNa de BPVSchool
B1-K3-W2Levert het product opNa de BPVSchool
B1-K3-W3Evalueert het opgeleverde productNa de BPVSchool
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
heeft specialistische kennis van de informatiestromen binnen de organisatie
heeft specialistische kennis van één of meerdere softwareontwikkelingmethodieken en/of -programma's
heeft specialistische kennis van informatiesystemen
heeft kennis van presentatietechnieken
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan gesprekstechnieken toepassen (zoals luisteren, samenvatten, doorvragen) (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan ontwerpeisen toepassen
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet worden)
kan stroomdiagrammen lezen en interpreteren
heeft (actuele) kennis over het realiseren van een game/gameonderdelen
heeft brede kennis van de mogelijkheden en beperkingen van gamingplatformen
heeft specialistische kennis over het maken van technische ontwerpen voor games
heeft specialistische kennis van de stappen die nodig zijn om een plan van aanpak te maken voor een game(onderdelen)
heeft specialistische kennis van game design
heeft (actuele) contentkennis over zaken als 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele componenten
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) scripting toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) visualisatie- en programmeertechnieken toepassen
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere programmeertalen voor softwareontwikkeling toepassen (syntax en semantiek)
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan rekening houden met de technische (on)mogelijkheden
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet worden)
heeft brede kennis van de mogelijkheden en beperkingen van gamingplatformen
heeft specialistische kennis van hoe je publiek kunt beïnvloeden, boeien en binden met een game
heeft kennis van bedrijfsprocessen en businessmodellen van gamebedrijven
kan aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van games
kan kennis van commerciële doelen en verkoopdoelen toepassen tijdens de realisatie van de game
kan (nieuwe) content (zoals 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele componenten) toepassen
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan de projectvoortgang bewaken met inzicht in de technische (on)mogelijkheden
kan in een team zijn mening geven en verdedigen, overtuigen en omgaan met kritiek (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan presentatietechnieken toepassen
kan projectmatig werken
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen
kan specialistische kennis van hardware, software, media en bestandsformaten toepassen bij optimalisatie van het product
heeft specialistische kennis van de creatieve workflow binnen de organisatie
heeft specialistische kennis van het publiceren van games
kan aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van games
kan kennis van commerciële doelen en verkoopdoelen toepassen tijdens de realisatie van de game
kan (nieuwe) content (zoals 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele componenten) toepassen
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:GA/GD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25188
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:APPLICATIEONTWIKKELING 23088 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Gamedeveloper 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79050 Informatie en communicatietechnologie
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25201 – MEDIAVORMGEVER: ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: animatie/audiovisuele vormgeving
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchool
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchool
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchool
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITINGKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchool
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchool
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchool
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchool
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UITKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV School
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV School
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software
kan werken met van toepassing zijnde software
kan duidelijke instructies formuleren
bezit kennis van typografie
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving
kan geluid bewerken en toepassen
kan de media-uiting op drager en online plaatsen
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software
kan calculeren
bezit basiskennis van administratie en boekhouden
bezit kennis van acquireren
bezit kennis van de markt
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf
bezit kennis van financieringsmogelijkheden
bezit kennis van marketing en Public Relations
kan offertes opstellen
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:AAV
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25201
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAVORMGEVING 23095 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediavormgever 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25201 – MEDIAVORMGEVER: GAME ARTIST

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: game artist
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchool
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchool
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchool
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITINGKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchool
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchool
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchool
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchool
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UITKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV School
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV School
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software
kan werken met van toepassing zijnde software
kan duidelijke instructies formuleren
bezit kennis van typografie
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving
kan geluid bewerken en toepassen
kan de media-uiting op drager en online plaatsen
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software
kan calculeren
bezit basiskennis van administratie en boekhouden
bezit kennis van acquireren
bezit kennis van de markt
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf
bezit kennis van financieringsmogelijkheden
bezit kennis van marketing en Public Relations
kan offertes opstellen
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:GA/GD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25201
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAVORMGEVING 23095 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediavormgever 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25201 – MEDIAVORMGEVER: GRAFISCHE VORMGEVING

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: grafische vormgeving
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchool
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchool
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchool
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITINGKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchool
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchool
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchool
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchool
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UITKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV School
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV School
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software
kan werken met van toepassing zijnde software
kan duidelijke instructies formuleren
bezit kennis van typografie
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving
kan geluid bewerken en toepassen
kan de media-uiting op drager en online plaatsen
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software
kan calculeren
bezit basiskennis van administratie en boekhouden
bezit kennis van acquireren
bezit kennis van de markt
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf
bezit kennis van financieringsmogelijkheden
bezit kennis van marketing en Public Relations
kan offertes opstellen
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:GVA/GVB
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25201
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAVORMGEVING 23095 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediavormgever 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

25201 – MEDIAVORMGEVER: WEBDESIGN

Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: webdesign
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V
Keuzedelen
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.
Praktijkexamen
25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITINGKerntaak 1: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchool
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchool
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchool
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchool
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITINGKerntaak 2: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchool
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchool
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchool
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchool
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UITKerntaak 3: eindcijfer Werkprocessen: deelcijfers
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV School
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV School
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 
Vakkennis en vaardigheden praktijkexamen
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software
kan werken met van toepassing zijnde software
kan duidelijke instructies formuleren
bezit kennis van typografie
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving
kan geluid bewerken en toepassen
kan de media-uiting op drager en online plaatsen
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software
kan calculeren
bezit basiskennis van administratie en boekhouden
bezit kennis van acquireren
bezit kennis van de markt
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf
bezit kennis van financieringsmogelijkheden
bezit kennis van marketing en Public Relations
kan offertes opstellen
Slaag-/zakbeslissingen
3F Nederlandse taalVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
3F/3ER Rekenen Verplichte deelname en er is een examenresultaat de hoogte van het cijfer telt (nog) NIET mee
B1/A2 EngelsVerplichte deelname en de afgeronde eindcijfers voor  Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0  in willekeurige volgorde
LoopbaanVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapVerplichte deelname en de eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting Verplichte deelname en examenresultaten keuzedelen de hoogte van de cijfers of eindwaarderingen tellen NIET mee
PraktijkexamenVerplichte deelname en de eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Cum laude regeling
OER1617 Startjaar 2016-2017TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-4 OPLEIDINGEN
3F Nederlands8,0 Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Engels B1/A2 of hoger8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanInspanningsverplichting
BurgerschapVoldaanInspanningsverplichting
Beroepspraktijkvorming6,0 of "Voldoende"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
Mbo-4 studenten die ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.

De voorwaarden voor de aantekening ‘cum laude’ kunnen per cohort van elkaar verschillen. Het College van Bestuur stelt, per cohort, de voorwaarden vast. De aantekening ‘cum laude’ wordt bij de titel van het diploma door de volgende toevoeging vermeldt: “Het judicium cum laude is toegekend op grond van het Algemeen Examenreglement van het Grafisch Lyceum Utrecht.”

Administratieve kenmerken
Onderwijsteam:IV/MD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25201
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAVORMGEVING 23095 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediavormgever 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–