Selecteer een pagina

Slaag-/zakregeling keuzedelen

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2020 – 2021
  5. |
  6. Slaag-/zakregeling keuzedelen
DE COMPENSATIEREGELING KEUZEDELEN
Keuzedelen zijn verplicht. Studenten leggen over keuzedelen ook examen af. Het examen keuzedeel wordt –in de regel– gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd, zodat je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je beroepsopleiding op onze school.

Voor studenten met een onderwijsovereenkomst van cohort 2016-2017 tot en met cohort 2019-2020 gelden de volgende examenregels:

1. Gevolgde keuzedelen worden afgesloten met een examen.

2. Behaalde examenresultaten keuzedelen tellen niet mee voor de slaag-/zakbeslissing.

3. De compensatieregeling keuzedelen is niet van toepassing.

4. De SBU-omvang van de keuzedeelverplichting wordt wél meegewogen voor de slaag-/zakbeslissing.

Voor studenten met een onderwijsovereenkomst vanaf cohort 2020-2021 gelden de volgende examenregels:

1. Gevolgde keuzedelen worden afgesloten met een examen.

2. Behaalde examenresultaten keuzedelen tellen wél mee voor de slaag-/zakbeslissing.

3. De compensatieregeling keuzedelen is wél van toepassing.

4. De SBU-omvang van de keuzedeelverplichting wordt niet meegewogen in de weging van het gemiddelde.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–