Select Page

Examenplan basismedewerker printmedia

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2020 – 2021
  5. |
  6. Examenplan basismedewerker printmedia
DISCLAIMER
BASISMEDEWERKER PRINTMEDIA
De aangeboden OER/Studiegids en het examenplan van de opleiding basismedewerker printmedia zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De opleiding behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie tussentijds aan te passen. Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de opleiding op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden. De opleiding adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.
Aanpassingen, wijzigingen en updates van de opleiding: basismedewerker printmedia

 

OER2021TAAL EN REKENEN
Taal en rekenen zijn verplichte examenonderdelen van de opleiding en tellen mee voor de cum laude regeling.
De eindwaarderingen examens Nederlands tellen mee voor het diploma.

Examenresultaat rekenen telt niet mee voor studenten van Cohort 2020-2021.
ExamenonderdeelExamenperiodeExamenduurAfnameResultaat examen:
Nederlands2F Lezen en luisteren
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Schrijven en taalverzorging
SE – Schoolexamen
nader te bepalen60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Spreken
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
2F Gesprekken voeren
SE – Schoolexamen
nader te bepalen15 minuten
mondeling
onlinedeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
+
Rekenen2F Alle domeinen
CE – Centraal examen
nader te bepalen90 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
2ER Alle domeinen [*]
CE – Centraal examen
nader te bepalen120 minuten
digitaal
examenlokaalheel cijfer uit de reeks 1 – 10
[*] ER-dossier vereist
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur van het examen of de examenonderdelen taal en rekenen worden aangepast.
| Afnamecondities
| Vrijstellingen
| Dyslexie
| Dyscalculie
| Ernstige rekenproblemenOER2021LOOPBAAN
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van loopbaan is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van de opleiding 
Resultaat loopbaan:
voldaan/niet voldaan
L1: Capaciteitenreflectie
L2: Motievenreflectie
L3: Werkexploratie
L4: Loopbaansturing
L5: Netwerken
OER2021BURGERSCHAP
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van burgerschap is een voorwaarde om het diploma te behalen.
Kwalificatie-eisen
Inspanningsverplichting
Opdrachten
Inleveren via het ELO-inleverloket of in TP
Examenportfolio afgerond
 Aan het eind van lessen burgerschap 
Resultaat burgerschap:
voldaan/niet voldaan
Politiek-juridische dimensie
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
Kritisch denken
OER2021L&BKWALIFICATIE-EISEN LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
CapaciteitenreflectieloopbaanBeschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
MotievenreflectieloopbaanBeschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan.
WerkexploratieloopbaanOnderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
LoopbaanaansturingloopbaanLoopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces.
NetwerkenloopbaanContacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Politiek-juridische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming.
Economische dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij.
Sociaal-maatschappelijke dimensieburgerschapDe bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Vitaal burgerschapburgerschapDe bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.
Kritisch denkenburgerschapHet kunnen voeren van een dialoog over complexe thema’s als radicalisering, racisme, discriminatie, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting en religie.OER2021BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)
Verplichte deelname en het met goed gevolg afsluiten van de beroepspraktijkvorming (BPV) is een voorwaarde om het diploma te behalen.
PeriodeSpecificatiesAfname
In leerbedrijf
Resultaat BPV:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
BPV BBLLeerjaar 1
Periode 1, 2, 3 en 4 (4 dagen per week)

Leerjaar 2
Periode 5, 6, 7 en 8 (4 dagen per week)
Persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald
BPV-uren moeten behaald zijn
Praktijkboek wordt beoordeeld door stagedocent
Beoordeling van functioneren tijdens BPV door praktijkopleider en stagedocent
cijfer voor praktijkboek
Voor studenten met een (functie)beperking kan de BPV worden aangepast.OER2021KEUZEDELEN
Examenresultaten keuzedelen van de opleiding tellen mee om het diploma te halen.
Verplichte deelname en de compensatieregeling keuzedelen is van toepassing.
ExamenperiodeExameninhoudExamenduur
Nader te bepalen
Afname
Online/school
Resultaat keuzedeel:
Cijfers uit de reeks 1 – 10
KZD K0211
Ondernemend gedrag
Leerjaar 1
Periode 4
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Kerntaak D1-K1: Toont ondernemend gedrag in beroepsuitoefening en werkomgeving
Overige keuzedelenLeerjaar 2Inhoud en examenperiode overige examens keuzedelen, afhankelijk van keuze student
Examenvorm: SE – Schoolexamen
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examen keuzedelen worden aangepast.
Compensatieregeling:1. Het gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet tenminste het cijfer zes zijn.
2. Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste het cijfer zes zijn.
3. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan het cijfer vier zijn.OER2021PRAKTIJKEXAMEN BASISMEDEWERKER PRINTMEDIA
Het praktijkexamen van de opleiding is onderdeel van het mbo-examen.
Verplichte deelname en de eindwaardering praktijkexamen telt mee voor het diploma.
Kwalificatiedossier:
Printmedia
ExamenperiodeExameninhoud
Werkprocessen
Examenduur
Max. 1 werkdag
Afname
Op school
Resultaat kerntaak:
4 – 6 – 8 (O-V-G)
Kerntaak 1
B1-K1: Productie voorbereiden en realiseren
Leerjaar 2
Periode 8
SE – Schoolexamen: praktijkopdrachten

B1-K1-W1 Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructie
B1-K1-W2 Richt de werkplek in voor de productie
B1-K1-W3 Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productie
B1-K1-W4 Zorgt voor onderhoud van de machine
B1-K1-W5 Bewaakt de kwaliteit van het productieproces
B1-K1-W6 Rondt werkzaamheden af
B1-K1-W7 Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestanden
Werkproces:
voldoende/onvoldoende
Voor studenten met een (functie)beperking kan de tijdsduur examenonderdelen praktijkexamen worden aangepast.OER2021SLAAG-/ZAKBESLISSINGEN NIVEAU 2 OPLEIDINGEN
2F NederlandsHet afgeronde eindcijfer Nederlands is ten minste het cijfer vijf
2F/2ER RekenenEr is een examenresultaat (hoogte eindcijfer is niet van belang)
LoopbaanDe inspanningsverplichting voor loopbaan is ten minste "voldaan"
BurgerschapDe inspanningsverplichting voor burgerschap is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes of ten minste "voldoende"
KeuzedelenHet gemiddelde van alle examenresultaten keuzedelen moet ten minste het cijfer zes zijn
Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat ten minste het cijfer zes zijn
Examenresultaat keuzedeel mag nooit lager dan het cijfer vier zijn
PraktijkexamenDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes of ten minste "voldoende"OER2021 ADMINISTRATIEVE KENMERKENBASISMEDEWERKER PRINTMEDIA
Ingangsdatum onderwijsovereenkomst:01.08.2020
Cohort:2020-2021
Naam van de opleiding:Basismedewerker printmedia
Nominale studieduur:2 Studiejaren
Startdatum examenplan:01.08.2020
Gepland einddatum examenplan:31.07.2022
Expiratiedatum examenplan:31.07.2024
Keuzedeelverplichting:480 SBU
Generieke onderdelen:2F Nederlands
2F Rekenen
Loopbaan en burgerschap
Naam van de kwalificatie (diplomanaam):BASISMEDEWERKER PRINTMEDIA
Crebonummer:25207
Mbo-niveau:Niveau 2
Soort opleiding:Basisberoepsopleiding
Leerweg:BBL – Beroepsbegeleidende leerweg
Beroepsvereisten:Nee
Profiel van kwalificatiedossier:23242 Printmedia
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Sector:ICT en Creatieve Industrie (ICT en CI)OER2021TEN MINSTE BEHAALDCUM LAUDE REGELING MBO-2 OPLEIDINGEN
2F Nederlands8,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
2F/2ER Rekenen7,0Géén deelcijfer is lager dan het cijfer vijf.
LoopbaanVoldaanGéén opdracht of onderdeel van loopbaan is afgerond met een onvoldoende.
BurgerschapVoldaanGéén opdracht of onderdeel van burgerschap is afgerond met een onvoldoende.
Beroepspraktijkvorming8,0 of "Goed"Géén opdracht of onderdeel van de beroepspraktijkvorming is afgerond met een onvoldoende.
Keuzedelen7,0 gemiddeldGéén examen keuzedeel is afgerond met een onvoldoende.
Praktijkexamen8,0 of "Goed"Géén opdracht of onderdeel van het praktijkexamen is afgerond met een onvoldoende.
Mbo-2 studenten die tijdens de opleiding of beroepspraktijkvorming ernstig verwijtbaar hebben gehandeld, zijn uitgesloten voor de aantekening ‘cum laude’ op het diploma.
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–