Selecteer een pagina

Examenplan: mediamanagement en marketing

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2019 – 2020
  5. |
  6. Examenplan: mediamanagement en marketing
STARTJAAR OPLEIDING: 2019-2020 | GEPLAND DIPLOMAJAAR: 2021-2022

| Middenkaderopleiding
| MBO Niveau 4
| Drie studiejaren
| BOL opleiding
| Crebonummer: 25199

SLAAG-/ZAKBESLISSINGENOERCH1920 | 25199 MEDIAMANAGER
3F Nederlandse taalDe afgeronde eindcijfers voor Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
3F/3ER RekenenEr is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt niet mee
B1/A2 EngelsDe afgeronde eindcijfers voor Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
LoopbaanDe eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapDe eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting720 SBU – examenresultaten keuzedelen tellen niet mee
Beroepsgericht examenDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x
Keuzedelen
In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel720 SBU
K00721FacultatiefOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K08811VerplichtVerdieping marketing communicatie240
K03612Vrije keuzeVerdieping mediaproductie240
K00802Vrije keuzeOriëntatie op ondernemerschap240
K01252Vrije keuzeJAVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.

Beroepsgericht examen
25199Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERKOOP VAN MEDIAPRODUCTENKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Representeert het bedrijfNa de BPVSchool
B1-K1-W2Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klantenNa de BPVSchool
B1-K1-W3Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproductenNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: BEREIDT MEDIAPRODUCTEN VOORKerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Maakt een plan van aanpak (projectplan)Na de BPVSchool
B1-K2-W2Plant de mediaproductieNa de BPVSchool
B1-K2-W3Regelt de benodigde diensten en materialenNa de BPVSchool
B1-K2-W4Regelt de verwerking van materialenNa de BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 3: COÖRDINEERT DE MEDIAPRODUCTIEKerntaak 3:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K3-W1Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromenNa de BPVSchool
B1-K3-W2Managet oplevering mediaproductenNa de BPVSchool
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

De eindwaardering voor elke kerntaak wordt uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

Vakkennis en vaardigheden
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
kan de klant/markt actief benaderen
kan een klantgesprek voeren
kan de kosten van de realisatie van een mediaproduct in kaart brengen
kan een offerte maken
kan actief contacten leggen met mensen buiten de organisatie
kan actueel inzicht in de mediabranche verwerven
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
bezit basiskennis van copyrights, auteursrechten en licenties
bezit brede kennis van de technische specificaties om content op de juiste wijze te kunnen verwerken
kan prioriteiten aanbrengen
kan werkoverleg organiseren
kan de juiste mensen op de juiste plek zetten
kan delegeren
kan budgetteren
kan omgaan met software voor contentmanagement
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
kan omgaan met software voor contentmanagement
kan duidelijk aangeven wanneer iets niet haalbaar is
kan een voor- en nacalculatie opstellen
kan de kwaliteitsnormen van het bedrijf toepassen
kan evalueren
kan omgaan met klachten
Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3BPVO–V
Administratieve kenmerken
Crebonummer kwalificatie:25199
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAMANAGER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/COM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23093 MEDIAMANAGEMENT
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1715 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1285 KLOKUREN
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–