Selecteer een pagina

Examenplan: medewerker creatieve productie

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2019 – 2020
  5. |
  6. Examenplan: medewerker creatieve productie
STARTJAAR OPLEIDING: 2019-2020 | GEPLAND DIPLOMAJAAR: 2020-2021

| Basisberoepsopleiding
| MBO Niveau 2
| Twee studiejaren
| BOL opleiding
| Crebonummer: 25198

SLAAG-/ZAKBESLISSINGENOERCH1920 | 25198 MEDEWERKER DTP
2F Nederlandse taalHet afgeronde eindcijfer voor Nederlands is ten minste het cijfer vijf (5,0)
2F/2ER RekenenEr is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt niet mee
LoopbaanDe eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapDe eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting480 SBU – examenresultaten keuzedelen tellen niet mee
Beroepsgericht examenDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x
Keuzedelen
In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel480 SBU
K02111VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 1 en 2240
K08022Vrije keuzeFotografie basis240
K05382Vrije keuzeOriëntatie sign240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.

Beroepsgericht examen
25198Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: VERRICHT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR EEN MEDIA-UITINGKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplekLeerjaar 2School
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdrachtLeerjaar 2School
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uitingLeerjaar 2School
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT MEDIA-UITINGKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W3Maakt de media-uiting opLeerjaar 2School
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht afLeerjaar 2School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

De eindwaardering voor elke kerntaak wordt uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

Vakkennis en vaardigheden
kan communiceren in de context en het jargon zoals gebruikelijk in het beroep
bezit basiskennis van grafische en interactieve media
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen ter voorbereiding van de media-uiting
bezit basiskennis van typografie
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van relevante Arbo-eisen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met de software
bezit kennis van kleurenleer
kan opmaakprincipes toepassen
kan opslag- en backuptechnieken toepassen
kan met relevante software werken
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen voor de realisatie van de media-uiting
Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor stagebedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 2BPVO–V–G
StageverslagInleveren stageverslagJaar 2BPVO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren urenbriefjesJaar 2BPVO–V
Administratieve kenmerken
Crebonummer kwalificatie:25198
Diplomanaam van kwalificatie: MEDEWERKER DTP 
Nominale studieduur:TWEE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  480 SBU 
Mbo-niveau:2
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:BASISBEROEPSOPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23092 DTP
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1360 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 640 KLOKUREN
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–