Selecteer een pagina

Examenplan: communicatie en marketing

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Startjaar 2019 – 2020
  5. |
  6. Examenplan: communicatie en marketing
STARTJAAR OPLEIDING: 2019-2020 | GEPLAND DIPLOMAJAAR: 2021-2022

| Middenkaderopleiding
| MBO Niveau 4
| Drie studiejaren
| BOL opleiding
| Crebonummer: 25148

SLAAG-/ZAKBESLISSINGENOERCH1920 | 25148 MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE
3F Nederlandse taalDe afgeronde eindcijfers voor Nederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
3F/3ER RekenenEr is een examenresultaat – de hoogte van het cijfer telt niet mee
B1/A2 EngelsDe afgeronde eindcijfers voor Engels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde
LoopbaanDe eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BurgerschapDe eindwaardering voor de inspanningsverplichting is ten minste "voldaan"
BeroepspraktijkvormingDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Keuzedeelverplichting720 SBU – examenresultaten keuzedelen tellen niet mee
Beroepsgericht examenDe eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of ten minste "voldoende"
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x
Keuzedelen
In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel720 SBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K05051VerplichtVerdieping software240
K03612Vrije keuzeVerdieping mediaproductie240
K01252Vrije keuzeJAVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.

Beroepsgericht examen
25148Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET OPSTELLEN VAN OPERATIONELE PLANNEN TER UITWERKING VAN HET MARKETING- EN COMMUNICATIEBELEIDKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert dezeNa BPVSchool
B1-K1-W2Doet voorstellen voor een operationeel planNa BPVSchool
B1-K1-W3Werkt een operationeel plan uitNa BPVSchool
B1-K1-W4Becommentarieert en actualiseert operationele plannenNa BPVSchool
BASISDEEL KERNTAAK 2: VERZORGT ON- EN OFFLINE MARKETING- EN COMMUNICATIEACTIVITEITENKerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaartNa BPVSchool
B1-K2-W2Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W3Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W4Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W5Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukkenNa BPVSchool
B1-K2-W6Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaalNa BPVSchool
B1-K2-W7Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de websiteNa BPVSchool
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ASSISTEERT BIJ HET ONDERZOEKEN VAN DE MARKT Profieldeel 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 P2-K1-W1 Volgt ontwikkelingen op de marktNa BPVSchool
 P2-K1-W2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatieNa BPVSchool
 P2-K1-W3 Zet marktonderzoeken opNa BPVSchool
 P2-K1-W4 Voert marktonderzoeken uitNa BPVSchool
 PROFIELDEEL KERNTAAK 2: ASSISTEERT BIJ HET VERZORGEN VAN DE CORPORATE INFORMATIE Profieldeel 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
 P2-K2-W1 Redigeert aangeleverde tekstenNa BPVSchool
 P2-K2-W2 Geeft voorlichting over de organisatie aan derdenNa BPVSchool

De eindwaardering voor elke kerntaak wordt uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

Vakkennis en vaardigheden
bezit specialistische kennis van on- en offline marketingbegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis over de onderdelen van een operationeel marketingplan
bezit specialistische kennis van het marketing (plannings)proces
bezit specialistische kennis van marketingmodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. marketingbeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor marketingbeleid
bezit specialistische kennis van relevante wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t. marketingactiviteiten
bezit specialistische kennis van on- en offline communicatiebegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis van onderdelen van een operationeel communicatieplan
bezit specialistische kennis van het communicatieproces
bezit specialistische kennis van communicatiemodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor het communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van communicatiedomeinen en de toepassingsgebieden
bezit specialistische kennis van relevante wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t. communicatieactiviteiten
bezit specialistische kennis van de verschillende (economische) markten en marketingomgevingen
bezit specialistische kennis van concurrentieniveaus en –gedrag
bezit specialistische kennis van markt- en vraagbegrippen
bezit specialistische kennis van distributiestructuren
bezit specialistische kennis van relevante ondernemingssvormen
kan relevante commerciële calculaties uitvoeren
kan financiële analyses uitvoeren
kan begroten en budgetteren
kan Engelse teksten lezen
kan eenvoudige teksten lezen in de 2e mvt
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking,
informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
bezit specialistische kennis van on- en offline marketingbegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis over de onderdelen van een operationeel marketingplan
bezit specialistische kennis van het marketing (plannings)proces
bezit specialistische kennis van marketingmodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. marketingbeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor marketingbeleid
bezit specialistische kennis van relevante wettelijke bepalingen en gedragscodes m.b.t. marketingactiviteiten
bezit specialistische kennis van on- en offline communicatiebegrippen en -instrumenten
bezit specialistische kennis van onderdelen van een operationeel communicatieplan
bezit specialistische kennis van het communicatieproces
bezit specialistische kennis van communicatiemodellen en –theorieën
bezit specialistische kennis van belangrijke begrippen m.b.t. communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van strategische opties voor het communicatiebeleid
bezit specialistische kennis van communicatiedomeinen en de toepassingsgebieden
kan (creatieve) concepten ontwikkelen ten behoeve van on- en offline media producties voor marketing- en
communicatiedoeleinden
kan informatie zoeken en lezen in Engelstalige bronnen en conform de in de beroepspraktijk geldende conventies
in het Engels (telefoon)gesprekken voeren, presentaties geven en eenvoudige berichten opstellen
kan informatie zoeken en lezen in bronnen in een 2e mvt, kan eenvoudige (telefoon)gesprekken in een 2e mvt
voeren en eenvoudige berichten opstellen
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking,
informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
kan basistechnieken van een CMS-systeem toepassen t.b.v. onderhoud websites
kan eenvoudige websites inrichten conform afspraken en van toepassing zijnde wet- en regelgeving
kan eenvoudige analyses uitvoeren t.a.v. het webgebruik
kan de technieken t.b.v. weboptimalisatie, webbeveiliging en webstatistiek toepassen
kan relevante commerciële calculaties uitvoeren
kan financiële analyses uitvoeren
kan begroten en budgetteren
bezit specialistische kennis van de fasen van het marktonderzoeksproces
bezit specialistische kennis van de soorten marktonderzoek en de functie
bezit specialistische kennis van uitvoerbaarheidsaspecten van marktonderzoek
bezit specialistische kennis van toepassingsmogelijkheden van (standaard) onderzoeksinstrumentarium
bezit specialistische kennis van relevante nieuws- en informatiebronnen ten behoeve van marktonderzoek
bezit specialistische kennis van statistische gegevensverwerking en -rapportage
kan data statistisch verwerken
kan kwantitatieve en kwalitatieve data analyseren
kan een aan derden uitgezet onderzoek begeleiden
kan rapporteren over verricht onderzoek
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking,
informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
kan Engelse teksten lezen
kan eenvoudige teksten lezen in de 2e mvt
kan basistechnieken grafische vormgeving toepassen
kan redactietechnieken toepassen en teksten redigeren
kan veelvoorkomende tik- en taalfouten corrigeren
kan huisstijlen toepassen
kan informatie zoeken en lezen in Engelstalige bronnen en conform de in de beroepspraktijk geldende conventies
in het Engels (telefoon)gesprekken voeren, presentaties geven en eenvoudige berichten opstellen
kan informatie zoeken en lezen in bronnen in een 2e mvt, kan eenvoudige (telefoon)gesprekken in een 2e mvt
voeren en eenvoudige berichten opstellen
kan cijfermatige gegevens narekenen en corrigeren en diagrammen maken
kan omgaan met gangbare computersystemen en (software)pakketten ten behoeve van tekstverwerking, informatieverzameling, e-mail, agendabeheer, documentmanagement, gegevensverwerking, presentaties en
mobiel dataverkeer
kan regels met betrekking tot beveiliging van gegevens en systemen toepassen
Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 2 + 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 2 + 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 2 + 3BPVO–V
Administratieve kenmerken
Crebonummer kwalificatie:25148
Diplomanaam van kwalificatie: MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/COM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23067 MARKETING, COMMUNICATIE EN EVENEMENTEN
Opleidingsdomein:79090 ECONOMIE EN ADMINISTRATIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1715 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1285 KLOKUREN
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–