Selecteer een pagina

BSA – Bindend studieadvies

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. BSA – Bindend studieadvies
Basismedewerker printmedia

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Medewerker creatieve productie

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Creatief dtp'er

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Communicatie en marketing

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Crossmedia

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Mediamanagement en marketing

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Webdeveloper

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Animatie/audiovisuele vormgeving

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Game artist

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Game developer/game programmer

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Grafische vormgeving

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

Webdesign

| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2021-2022
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2020-2021
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2019-2020
| BSA GELDIG VOOR SCHOOLJAAR: 2018-2019

HET BINDEND STUDIEADVIES
Het bindend studieadvies (afgekort: BSA) is gebaseerd op de schoolbrede studievoortgangsnormen. De BSA-normen voor het eerste studiejaar zijn per opleiding verschillend.

Tussen de negende maand en het einde van het eerste studiejaar van je beroepsopleiding krijg je een BSA.

Het BSA is niet vrijblijvend. Het bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Is het BSA positief, dan betekent dit dat je verder mag met je beroepsopleiding. Je krijgt daarover geen aparte brief. Het is mogelijk dat je vakken of (een deel van) het jaar moet overdoen. Dit zal het onderwijsteam van je beroepsopleiding met je bespreken en dat wordt dan wel schriftelijk aan je bevestigd.

Is het BSA negatief, dan betekent dit dat je niet verder mag met je beroepsopleiding.

Voordat je een negatief BSA krijgt, ontvang je eerst een negatief voorlopig studieadvies uiterlijk na afloop van de tweede lesperiode van je eerste studiejaar.

Bij een negatief voorlopig studieadvies wordt met je afgesproken welke verbeteringen je minimaal moet laten zien in een verbetertermijn. Dit wordt vastgelegd. Indien er onverwachte persoonlijke omstandigheden bestaan, ondersteunt de school je met wat redelijkerwijs mogelijk is.

Na de verbetertermijn worden de gemaakte afspraken door de school geëvalueerd. Dit kan leiden tot een positief BSA dat schriftelijk aan je zal worden bevestigd. Indien het leidt tot een negatief BSA dan ontvang je daarover een brief.

Ingeval van een negatief BSA wordt in ieder geval bezien of kan worden overgestapt naar een andere beroepsopleiding binnen de school of naar een ander niveau of leerweg.

Ben je het niet eens met het gegeven BSA, dan kun je intern tegen dit besluit van het bevoegd gezag in beroep gaan bij de Commissie van beroep voor de examens van de school.

Wil je in beroep gaan bij deze commissie, dan moet je binnen tien dagen na het gegeven BSA, het beroep schriftelijk en met redenen omkleed indienen bij de Commissie van beroep voor de examens.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–