Select Page

Mediamanagement en marketing

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Alle opleidingen
  5. |
  6. Mediamanagement en marketing
Opleidingskenmerken
Kerntaken en werkprocessen
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERKOOP VAN MEDIAPRODUCTEN
B1-K1-W1Representeert het bedrijf
B1-K1-W2Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klanten
B1-K1-W3Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproducten
BASISDEEL KERNTAAK 2: BEREIDT MEDIAPRODUCTEN VOOR
B1-K2-W1Maakt een plan van aanpak (projectplan)
B1-K2-W2Plant de mediaproductie
B1-K2-W3Regelt de benodigde diensten en materialen
B1-K2-W4Regelt de verwerking van materialen
BASISDEEL KERNTAAK 3: COÖRDINEERT DE MEDIAPRODUCTIE
B1-K3-W1Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromen
B1-K3-W2Managet oplevering mediaproducten
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Vakkennis en vaardigheden
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
kan de klant/markt actief benaderen
kan een klantgesprek voeren
kan de kosten van de realisatie van een mediaproduct in kaart brengen
kan een offerte maken
kan actief contacten leggen met mensen buiten de organisatie
kan actueel inzicht in de mediabranche verwerven
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
bezit basiskennis van copyrights, auteursrechten en licenties
bezit brede kennis van de technische specificaties om content op de juiste wijze te kunnen verwerken
kan prioriteiten aanbrengen
kan werkoverleg organiseren
kan de juiste mensen op de juiste plek zetten
kan delegeren
kan budgetteren
kan omgaan met software voor contentmanagement
bezit brede en specialistische kennis van de mediaproducten
bezit brede en specialistische kennis van het mediaproductieproces
bezit brede en specialistische kennis van projectmanagement
kan beschikbare middelen benutten
kan omgaan met software voor contentmanagement
kan duidelijk aangeven wanneer iets niet haalbaar is
kan een voor- en nacalculatie opstellen
kan de kwaliteitsnormen van het bedrijf toepassen
kan evalueren
kan omgaan met klachten

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.


Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K00721FacultatiefOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K08811VerplichtVerdieping marketing communicatie240
K03612Vrije keuzeVerdieping mediaproductie240
K00802Vrije keuzeOriëntatie op ondernemerschap240
K01252Vrije keuzeJAVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25199Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERKOOP VAN MEDIAPRODUCTEN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Representeert het bedrijfNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klantenNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproductenNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: BEREIDT MEDIAPRODUCTEN VOOR4 – 6 – 8
B1-K2-W1Maakt een plan van aanpak (projectplan)Na de BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Plant de mediaproductieNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W3Regelt de benodigde diensten en materialenNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W4Regelt de verwerking van materialenNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 3: COÖRDINEERT DE MEDIAPRODUCTIE4 – 6 – 8
B1-K3-W1Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromenNa de BPVSchoolO – V
B1-K3-W2Managet oplevering mediaproductenNa de BPVSchoolO – V
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3BPVO–V

Administratieve kenmerken
Startjaar 2019 – 2020
Crebonummer kwalificatie:25199
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAMANAGER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/COM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23093 MEDIAMANAGEMENT
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1715 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1285 KLOKUREN

Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25199
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAMANAGER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/CM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23093 MEDIAMANAGEMENT
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2085 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1285 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25199
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAMANAGER 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:MM/CM
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23093 MEDIAMANAGEMENT
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2020
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1800 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1430 KLOKUREN

Startjaar 2016 – 2017
Onderwijsteam:MM/CM
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25199
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAMANAGEMENT 23093 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediamanager 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3230 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1800 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1430 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

Startjaar 2015 – 2016

De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2014 – 2015

De opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2013 – 2014

De opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–