Select Page

Mediadeveloper – webdeveloper

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Alle opleidingen
  5. |
  6. Mediadeveloper – webdeveloper
Opleidingskenmerken
Kerntaken en werkprocessen
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECT
B1-K1-W1Stelt de opdracht vast
B1-K1-W2Levert een bijdrage aan het projectplan
B1-K1-W3Levert een bijdrage aan het ontwerp
B1-K1-W4Bereidt de realisatie voor
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCT
B1-K2-W1Realiseert (onderdelen van) een product
B1-K2-W2Test het ontwikkelde product
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OP
B1-K3-W1Optimaliseert het product
B1-K3-W2Levert het product op
B1-K3-W3Evalueert het opgeleverde product
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ONDERHOUDT EN BEHEERT DE APPLICATIE 
 P1-K1-W1 Onderhoudt een applicatie
 P1-K1-W2 Beheert gegevens

Vakkennis en vaardigheden
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
heeft specialistische kennis van de informatiestromen binnen de organisatie
heeft specialistische kennis van één of meerdere softwareontwikkelingmethodieken en/of -programma's
heeft specialistische kennis van informatiesystemen
heeft kennis van presentatietechnieken
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan gesprekstechnieken toepassen (zoals luisteren, samenvatten, doorvragen) (in voorkomende gevallen ook in
het Engels)
kan ontwerpeisen toepassen
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet
worden)
kan stroomdiagrammen lezen en interpreteren
heeft (actuele) kennis over het realiseren van (database gestuurde) applicaties en media-uitingen
heeft specialistische kennis van programmeertalen (syntax en semantiek)
kan stroomdiagrammen maken
kan (nieuwe ontwikkelingen in) scripting toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) visualisatie- en programmeertechnieken toepassen
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere programmeertalen voor softwareontwikkeling toepassen (syntax en semantiek)
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan rekening houden met de technische (on)mogelijkheden
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet
worden)
heeft (actuele) kennis over het realiseren van (database gestuurde) applicaties en media-uitingen
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft kennis van de (on)mogelijkheden van oplossingen voor problemen met de contentdatabase
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking
heeft specialistische kennis van informatiesystemen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) back-up technieken en opslagmedia toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) databasetechniek en programmeertalen toepassen
kan algoritmen opstellen
kan controlesoftware doeltreffend gebruiken
kan ontwerpeisen toepassen
kan projectmatig werken
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan de projectvoortgang bewaken met inzicht in de technische (on)mogelijkheden
kan in een team zijn mening geven en verdedigen, overtuigen en omgaan met kritiek (in voorkomende gevallen
ook in het Engels)
kan presentatietechnieken toepassen
kan projectmatig werken
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen
kan specialistische kennis van hardware, software, media en bestandsformaten toepassen bij optimalisatie van
het product

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.


Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K04972Vrije keuzeJAMobile application development240
K07222Vrije keuzeJAFrontend development240
K05193Vrije keuzeOnline marketing en het toepassen van e-commerce240
K01253Vrije keuzeVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25187Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECT4 – 6 – 8
B1-K1-W1Stelt de opdracht vastNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Levert een bijdrage aan het projectplanNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Levert een bijdrage aan het ontwerpNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCT4 – 6 – 8
B1-K2-W1Realiseert (onderdelen van) een productNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Test het ontwikkelde productNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OP4 – 6 – 8
B1-K3-W1Optimaliseert het productNa de BPVSchoolO – V
B1-K3-W2Levert het product opNa de BPVSchoolO – V
B1-K3-W3Evalueert het opgeleverde productNa de BPVSchoolO – V
 PROFIELDEEL KERNTAAK 1: ONDERHOUDT EN BEHEERT DE APPLICATIE 4 – 6 – 8
 P1-K1-W1 Onderhoudt een applicatieNa de BPVSchoolO – V
 P1-K1-W2 Beheert gegevensNa de BPVSchoolO – V

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 2 + 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 2 + 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 2 + 3BPVO–V

Administratieve kenmerken
Startjaar 2019 – 2020
Crebonummer kwalificatie:25187
Diplomanaam van kwalificatie: APPLICATIE- EN MEDIAONTWIKKELAAR 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:WD/MD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23088 APPLICATIEONTWIKKELING
Opleidingsdomein:79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2023
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1875 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1125 KLOKUREN

Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25187
Diplomanaam van kwalificatie: APPLICATIE- EN MEDIAONTWIKKELAAR 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:IV/MD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23088 APPLICATIEONTWIKKELING
Opleidingsdomein:79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1960 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25187
Diplomanaam van kwalificatie: APPLICATIE- EN MEDIAONTWIKKELAAR 
Nominale studieduur:DRIE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:IV/MD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23088 APPLICATIEONTWIKKELING
Opleidingsdomein:79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2020
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1800 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2016 – 2017
Onderwijsteam:IV/MD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):DRIE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25187
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:APPLICATIEONTWIKKELING 23088 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Applicatie- en mediaontwikkelaar 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2019
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 3300 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1800 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79050 Informatie en communicatietechnologie
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

Startjaar 2015 – 2016

De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2014 – 2015

De opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2013 – 2014

De opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–