Select Page

Gamedeveloper – game programmer

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Alle opleidingen
  5. |
  6. Gamedeveloper – game programmer
Opleidingskenmerken
Kerntaken en werkprocessen
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECT
B1-K1-W1Stelt de opdracht vast
B1-K1-W2Levert een bijdrage aan het projectplan
B1-K1-W3Levert een bijdrage aan het ontwerp
B1-K1-W4Bereidt de realisatie voor
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCT
B1-K2-W1Realiseert (onderdelen van) een product
B1-K2-W2Test het ontwikkelde product
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OP
B1-K3-W1Optimaliseert het product
B1-K3-W2Levert het product op
B1-K3-W3Evalueert het opgeleverde product
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Vakkennis en vaardigheden
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft brede kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied
heeft specialistische kennis van de informatiestromen binnen de organisatie
heeft specialistische kennis van één of meerdere softwareontwikkelingmethodieken en/of -programma's
heeft specialistische kennis van informatiesystemen
heeft kennis van presentatietechnieken
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan gesprekstechnieken toepassen (zoals luisteren, samenvatten, doorvragen) (in voorkomende gevallen ook in
het Engels)
kan ontwerpeisen toepassen
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet
worden)
kan stroomdiagrammen lezen en interpreteren
heeft (actuele) kennis over het realiseren van een game/gameonderdelen
heeft brede kennis van de mogelijkheden en beperkingen van gamingplatformen
heeft specialistische kennis over het maken van technische ontwerpen voor games
heeft specialistische kennis van de stappen die nodig zijn om een plan van aanpak te maken voor een
game(onderdelen)
heeft specialistische kennis van game design
heeft (actuele) contentkennis over zaken als 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en
functionele componenten
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) scripting toepassen
kan (nieuwe ontwikkelingen in) visualisatie- en programmeertechnieken toepassen
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan één of meerdere programmeertalen voor softwareontwikkeling toepassen (syntax en semantiek)
kan één of meerdere softwareontwikkelingmethodiek(en) toepassen
kan rekening houden met de technische (on)mogelijkheden
kan de technologische ontwikkelingen in zijn vakgebied bijhouden (ook als hierbij de Engelse taal beheerst moet
worden)
heeft brede kennis van de mogelijkheden en beperkingen van gamingplatformen
heeft specialistische kennis van hoe je publiek kunt beïnvloeden, boeien en binden met een game
heeft kennis van bedrijfsprocessen en businessmodellen van gamebedrijven
kan aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van games
kan kennis van commerciële doelen en verkoopdoelen toepassen tijdens de realisatie van de game
kan (nieuwe) content (zoals 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele
componenten) toepassen
heeft (actuele) kennis over het realiseren binnen ontwikkelomgevingen
heeft kennis van het bewerken en analyseren van bestanden ten behoeve van de dataverwerking
kan duidelijk communiceren met alle betrokkenen (in voorkomende gevallen ook in het Engels)
kan bij de uit te voeren werkzaamheden (in voorkomende gevallen) de Engelse taal toepassen
kan de projectvoortgang bewaken met inzicht in de technische (on)mogelijkheden
kan in een team zijn mening geven en verdedigen, overtuigen en omgaan met kritiek (in voorkomende gevallen
ook in het Engels)
kan presentatietechnieken toepassen
kan projectmatig werken
kan (iteratieve) planningsmethodieken toepassen
kan specialistische kennis van hardware, software, media en bestandsformaten toepassen bij optimalisatie van
het product
heeft specialistische kennis van de creatieve workflow binnen de organisatie
heeft specialistische kennis van het publiceren van games
kan aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van games
kan kennis van commerciële doelen en verkoopdoelen toepassen tijdens de realisatie van de game
kan (nieuwe) content (zoals 2D/3D componenten, animaties en grafische, audiovisuele en functionele
componenten) toepassen

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.


Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K08212VerplichtMinimal prototype design voor games240
K05053 - 4Vrije keuzeJAVerdieping software240
K05423 - 4Vrije keuzeSpecial Input Output240
4Vrije keuzeNader te bepalenNader te bepalen
K01254Vrije keuzeVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25188Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN HET ONTWIKKELTRAJECT4 – 6 – 8
B1-K1-W1Stelt de opdracht vastNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Levert een bijdrage aan het projectplanNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Levert een bijdrage aan het ontwerpNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W4Zorgt voor onderhoud van de machineNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT EN TEST (ONDERDELEN VAN) EEN PRODUCT4 – 6 – 8
B1-K2-W1Realiseert (onderdelen van) een productNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Test het ontwikkelde productNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 3: LEVERT EEN PRODUCT OP4 – 6 – 8
B1-K3-W1Optimaliseert het productNa de BPVSchoolO – V
B1-K3-W2Levert het product opNa de BPVSchoolO – V
B1-K3-W3Evalueert het opgeleverde productNa de BPVSchoolO – V
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V

Administratieve kenmerken
Startjaar 2019 – 2020
Crebonummer kwalificatie:25188
Diplomanaam van kwalificatie: GAMEDEVELOPER 
Nominale studieduur:VIER STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  960 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:GA/GD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23088 APPLICATIEONTWIKKELING
Opleidingsdomein:79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2023
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2500 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25188
Diplomanaam van kwalificatie: GAMEDEVELOPER 
Nominale studieduur:VIER STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  960 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:GA/GD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23088 APPLICATIEONTWIKKELING
Opleidingsdomein:79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2720 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25188
Diplomanaam van kwalificatie: GAMEDEVELOPER 
Nominale studieduur:VIER STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  960 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:GA/GD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23088 APPLICATIEONTWIKKELING
Opleidingsdomein:79050 INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2500 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2016 – 2017
Onderwijsteam:GA/GD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25188
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:APPLICATIEONTWIKKELING 23088 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Gamedeveloper 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79050 Informatie en communicatietechnologie
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

Startjaar 2015 – 2016

De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2014 – 2015

De opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2013 – 2014

De opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–