Select Page

Mediavormgever: game artist

  1. |
  2. OER/Studiegidsen
  3. |
  4. Alle opleidingen
  5. |
  6. Mediavormgever: game artist
Opleidingskenmerken
Kerntaken en werkprocessen
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITING
B1-K1-W1Bespreekt de opdracht
B1-K1-W2Maakt een planning
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerp
B1-K1-W4Maakt een concept
B1-K1-W5Maakt een ontwerp
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITING
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voor
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelproject
B1-K2-W3Maakt de media-uiting
B1-K2-W4Levert de media-uiting op
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bij
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UIT
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er)
B1-K3-W2Promoot zijn werk
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Vakkennis en vaardigheden
kan technieken voor conceptontwikkeling toepassen zoals brainstormen en mindmappen
bezit kennis van kernbegrippen van marketing, communicatie, media/middelen, trends en ontwikkelingen
kan een planning maken, voortgang bewaken en resultaat beoordelen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met software
kan werken met van toepassing zijnde software
kan duidelijke instructies formuleren
bezit kennis van typografie
bezit brede kennis van technische vereisten op grafisch, interactief en/of animatie/audiovisueel gebied
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van bestandsbeheer voor mediavormgeving
kan geluid bewerken en toepassen
kan de media-uiting op drager en online plaatsen
kan basishandelingen uitvoeren voor het omgaan met hard- en software
kan calculeren
bezit basiskennis van administratie en boekhouden
bezit kennis van acquireren
bezit kennis van de markt
bezit kennis van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf
bezit kennis van financieringsmogelijkheden
bezit kennis van marketing en Public Relations
kan offertes opstellen

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen3F/3ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


Engels
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: sprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

Engels lezen en luisteren ten minste op ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden ten minste op ERK-niveau A2.


Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K09012 - 3VerplichtGameplay240
K07283Vrije keuzeJAGame environment design240
K05053Vrije keuzeVerdieping software240
K02264Vrije keuzeInspelen op innovaties geschikt voor niveau 4240
K01254Vrije keuzeVoorbereiding hbo240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITING4 – 6 – 8
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITING4 – 6 – 8
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UIT4 – 6 – 8
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV SchoolO – V
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV SchoolO – V
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV SchoolO – V
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V

Administratieve kenmerken
Startjaar 2019 – 2020
Crebonummer kwalificatie:25201
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAVORMGEVER 
Nominale studieduur:VIER STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  960 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:IV/MD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23095 MEDIAVORMGEVING
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2023
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2500 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25201
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAVORMGEVER 
Nominale studieduur:VIER STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  960 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:IV/MD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23095 MEDIAVORMGEVING
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2022
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2720 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25201
Diplomanaam van kwalificatie: MEDIAVORMGEVER 
Nominale studieduur:VIER STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  960 SBU 
Mbo-niveau:4
Onderwijsteam:IV/MD
Soort opleiding:MIDDENKADEROPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23095 MEDIAVORMGEVING
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 2500 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 1500 KLOKUREN

Startjaar 2016 – 2017
Onderwijsteam:GA/GD
Mbo-niveau:Niveau 4
Aantal studiejaren (studieduur):VIER STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25201
Soort opleiding:Middenkaderopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:MEDIAVORMGEVING 23095 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Mediavormgever 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2020
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 4000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 2500 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 1500 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 960 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

Startjaar 2015 – 2016

De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2014 – 2015

De opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2013 – 2014

De opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–