Selecteer een pagina

webdesign


NEDERLANDS

NederlandsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Nederlands
3F Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
120 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Schrijven en taalverzorging flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

ENGELS

EngelsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Engels
B1 Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Schrijven flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

REKENEN

RekenenExamenperiodeExamenduurAfnameScore rekenen
 Mbo-rekenniveau 4  flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
150 minuten
digitaal
examenlokaalcijfer uit de reeks 1 – 10
weging: 1x
Mbo-rekenniveau 4: grootheden en eenheden
Mbo-rekenniveau 4: oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
Mbo-rekenniveau 4: verhoudingen herkennen en gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: procenten gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: omgaan met kwantitatieve informatie

DIPLOMA-EISEN LOOPBAAN

LoopbaanOpdrachten loopbaan
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio loopbaan
L1 – Capaciteitenreflectie"Wie ben ik en wat kan ik?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L2 – Motievenreflectie"Wat wil ik met en binnen mijn studie?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L3 – Werkexploratie"Welk beroep wil ik in de toekomst?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L4 – Loopbaansturing"Hoe bereik ik wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L5 – Netwerken"Wie heb ik nodig om te bereiken wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BURGERSCHAP

BurgerschapOpdrachten burgerschap
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio burgerschap
Sociaal-maatschappelijk"Het interview"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Vitaliteit"Vitaliteit"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Politiek-juridisch"Verkiezingen"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Economisch"Mondiaal probleem"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BeroepspraktijkvormingPeriodeOmvang
Score BPV
Webdesignleerjaar 3: periode 11 en 12 – 5 dagen per week
leerjaar 4: periode 13 en 14 – 5 dagen per week
188 dagen
1500 klokuren
onvoldoende/voldoende/goed
weging: 1x
1x BPV-dag telt voor 8 klokuren

KEUZEDELEN

 720 Sbu  Keuzedelenverplichting
Webdesign
ExamenduurAfnameScore keuzedelen
Keuzedeel #1 – nader te bepalen Examenperiode 
leerjaar 1 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #2 – nader te bepalen Examenperiode 
leerjaar 2 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #3 – nader te bepalen Examenperiode 
leerjaar 3 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

PRAKTIJKEXAMEN: “EXAMENPORTFOLIO WEBDESIGN”

Kwalificatiedossier
Mediavormgever
ExamenperiodeExamenvorm
 examenportfolio 
Examenduur
 30 minuten 
Afname
 online/school 
Score/waardering
 afwijkend 
Kerntaak 1Na GO/NO GO momentB1-K1: Ontwikkelt crossmediale (vormgeef)oplossingeneindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K1-W1 Onderzoekt data/gegevens en vormt zich gaandeweg een beeld van de context
B1-K1-W2 Formuleert de voorlopige en definitieve mediavraag van de klant
B1-K1-W3 Voert de dialoog over duiding en vertaling van de input
B1-K1-W4 Informeert en betrekt belanghebbenden op verschillende momenten in het crossmediale ontwikkeltraject
B1-K1-W5 Maakt prototypes voor de vormgeving van crossmediale toepassingen in verschillende fasen van het ontwikkelproces
B1-K1-W6 Realiseert de vormgeving voor crossmediale toepassingen
B1-K1-W7 Voert projectmatige werkzaamheden uit
per werkproces  O–V–G 
weging: 1x
Kerntaak 2Na GO/NO GO momentB1-K2: Positioneert en profileert zich in de markteindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K2-W1 Maakt een persoonlijk portfolio
B1-K2-W2 Participeert in relevant netwerk (communicatief en commercieel)
per werkproces  O–V–G 
weging: 1x

TOELICHTING EXAMENPORTFOLIO WEBDESIGN

De opleiding Webdesign wordt afgesloten met een praktijkexamen van de beroepsgerichte onderdelen van het kwalificatiedossier ‘Mediavormgever’.
Het praktijkexamen bestaat uit het aanleveren van een ‘Examenportfolio Webdesign’ waarin de student Webdesign laat zien dat hij vakbekwaam is op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.
Een ingepland “GO/NO GO” moment, bepaalt of het examenportfolio Webdesign een compleet beeld van de student weergeeft.
Na een “GO” wordt het examenportfolio voorgelegd aan de ‘Beoordelingscommissie Examenportfolio Webdesign – BEW’ en wordt een examengesprek van 30 minuten voor de student ingepland.
Studenten Webdesign worden tijdig door de examenleider geïnformeerd over de afnames en de eventuele herkansingen van hun examenportfolio Webdesign. De eindwaardering van het examenportfolio Webdesign telt mee voor het diplomabesluit van de opleiding Webdesign.
De student Webdesign werkt gedurende zijn opleiding aan zijn ‘ontwikkelingsportfolio’. De opleiding Webdesign is opgebouwd uit 6 fases. Vanaf fase 3 werkt de student Webdesign aan opdrachten die hij op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar (‘complexiteit’ en ‘zelfstandigheid’) kan uitvoeren. De uitkomsten en de bewijzen van deze opdrachten worden door de student Webdesign zelf verzamelt in zijn examenportfolio Webdesign.
De student Webdesign gebruikt ‘rubrics’ voor zijn ontwikkelingsportfolio, tijdens zijn opleiding, om zijn groei inzichtelijk te maken en om zijn leerdoelen op te stellen voor de komende (‘contextvrije’) opdrachten.

Het examenportfolio Webdesign is het exameninstrument en bestaat uit twee onderdelen:

1. het examenportfolio Webdesign met bewijzen van examenprojecten of opdrachten van de student
2. het examengesprek mét de student Webdesign
Het examengesprek vindt plaats onder leiding van de ‘Beoordelingscommissie Examenportfolio Webdesign – BEW’.
De beoordelingscommissie bestaat twee beoordelaars en eventueel aangevuld met de examenleider als zijnde de voorzitter zónder beoordelingsrecht.

Nadat de beoordelingscommissie een positieve beoordeling heeft uitgesproken, volgt de verwerking van het resultaat. De student Webdesign ziet daarna een beoordeling staan van de 2 kerntaken op werkproces niveau in het studentinformatiesysteem van de school. De beoordelingsschaal wordt per werkproces uitgedrukt in O–V–G: ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’.

UPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN

Omdat niet alles op hetzelfde moment voor je belangrijk zal zijn tijdens je beroepsopleiding op onze school, is het handig dat je de informatie van de oer/studiegids én het examenplan van je opleiding kent.
Neem daarom regelmatig een kijkje in de oer/studiegids én in het examenplan van je opleiding op wat er allemaal voor je geregeld is en/of er updates, aanpassingen of aanvullingen zijn.
Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de school op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
 
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–