Selecteer een pagina

mediamanagement en marketing


NEDERLANDS

NederlandsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Nederlands
3F Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
120 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Schrijven en taalverzorging flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

ENGELS

EngelsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Engels
B1 Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Schrijven flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

REKENEN

RekenenExamenperiodeExamenduurAfnameScore rekenen
 Mbo-rekenniveau 4  flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
150 minuten
digitaal
examenlokaalcijfer uit de reeks 1 – 10
weging: 1x
Mbo-rekenniveau 4: grootheden en eenheden
Mbo-rekenniveau 4: oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
Mbo-rekenniveau 4: verhoudingen herkennen en gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: procenten gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: omgaan met kwantitatieve informatie

DIPLOMA-EISEN LOOPBAAN

LoopbaanOpdrachten loopbaan
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio loopbaan
L1 – Capaciteitenreflectie"Wie ben ik en wat kan ik?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L2 – Motievenreflectie"Wat wil ik met en binnen mijn studie?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L3 – Werkexploratie"Welk beroep wil ik in de toekomst?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L4 – Loopbaansturing"Hoe bereik ik wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L5 – Netwerken"Wie heb ik nodig om te bereiken wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BURGERSCHAP

BurgerschapOpdrachten burgerschap
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio burgerschap
Sociaal-maatschappelijk"Het interview"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Vitaliteit"Vitaliteit"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Politiek-juridisch"Verkiezingen"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Economisch"Mondiaal probleem"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BeroepspraktijkvormingPeriodeOmvang
Score BPV
BPV – Mediamanagement en marketingleerjaar 3: periode 9, 10, 11 én 12 – 5 dagen per week150 dagen
1200 klokuren
onvoldoende/voldoende/goed
weging: 1x
1x BPV-dag telt voor 8 klokuren

KEUZEDELEN

 720 Sbu  Keuzedelenverplichting
Mediamanagement en marketing
ExamenduurAfnameScore keuzedelen
K0464 Marketing-communicatie Examenperiode 
leerjaar 1 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #2 Examenperiode 
leerjaar 2 – na einde les crossover keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #3 Examenperiode 
leerjaar 2 – na einde les crossover keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

PRAKTIJKEXAMEN

Kwalificatiedossier
Mediamanager
Exameninhoud
praktijkopdrachten
Examenduur
max. 80 uur
Afname
online/school
Score
praktijkexamen
Basisdeel kerntaak 1Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K1: Levert een bijdrage aan de verkoop van mediaproducteneindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K1-W1 Representeert het bedrijf
B1-K1-W2 Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klanten
B1-K1-W3 Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproducten
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Basisdeel kerntaak 2Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K2: Bereidt mediaproductie vooreindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K2-W1 Maakt een plan van aanpak (projectplan)
B1-K2-W2 Plant de mediaproductie
B1-K2-W3 Regelt de benodigde diensten en materialen
B1-K2-W4 Regelt de verwerking van materialen
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Basisdeel kerntaak 3Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K3: Coördineert de mediaproductievooreindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K3-W1 Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromen
B1-K3-W2 Managet oplevering mediaproducten
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

UPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN

Omdat niet alles op hetzelfde moment voor je belangrijk zal zijn tijdens je beroepsopleiding op onze school, is het handig dat je de informatie van de oer/studiegids én het examenplan van je opleiding kent.
Neem daarom regelmatig een kijkje in de oer/studiegids én in het examenplan van je opleiding op wat er allemaal voor je geregeld is en/of er updates, aanpassingen of aanvullingen zijn.
Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de school op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
 
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–