Selecteer een pagina

drukker


NEDERLANDS

NederlandsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Nederlands
2F Lezen en luisteren flexibel  tijdens bpv
1x centraal examen
90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
2F Schrijven en taalverzorging flexibel  tijdens bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
2F Spreken flexibel  tijdens bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
2F Gesprekken voeren flexibel  tijdens bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

REKENEN

RekenenExamenperiodeExamenduurAfnameScore rekenen
 Mbo-rekenniveau 3  flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
120 minuten
digitaal
examenlokaalcijfer uit de reeks 1 – 10
weging: 1x
Mbo-rekenniveau 3: grootheden en eenheden
Mbo-rekenniveau 3: oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
Mbo-rekenniveau 3: verhoudingen herkennen en gebruiken
Mbo-rekenniveau 3: procenten gebruiken
Mbo-rekenniveau 3: omgaan met kwantitatieve informatie

DIPLOMA-EISEN LOOPBAAN

LoopbaanOpdrachten loopbaan
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio loopbaan
L1 – Capaciteitenreflectie"Wie ben ik en wat kan ik?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L2 – Motievenreflectie"Wat wil ik met en binnen mijn studie?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L3 – Werkexploratie"Welk beroep wil ik in de toekomst?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L4 – Loopbaansturing"Hoe bereik ik wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L5 – Netwerken"Wie heb ik nodig om te bereiken wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BURGERSCHAP

BurgerschapOpdrachten burgerschap
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio burgerschap
Sociaal-maatschappelijk"Het interview"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Vitaliteit"Een opdracht naar keuze uit de menukaart vitaliteit"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Politiek-juridisch"Examenopdracht Verkiezingen"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Economisch"Een keuze uit één van de mondiale problemen"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BeroepspraktijkvormingPeriodeOmvang
Score BPV
BPV – 25208 Drukkerleerjaar 1 én 2: 4 dagen per weekgehele schooljaar
1300 klokuren
onvoldoende/voldoende/goed
weging: 1x
1x BPV-dag telt voor 8 klokuren

KEUZEDELEN

 720 Sbu  Keuzedelenverplichting
Drukker
ExamenduurAfnameScore keuzedelen
Keuzedeel #1 Examenperiode keuzedeel #1 
leerjaren 1 én 2 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #2 Examenperiode keuzedeel #2 
leerjaren 1 én 2 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Keuzedeel #3 Examenperiode keuzedeel #3 
leerjaren 1 én 2 – na einde les keuzedeel
nader te bepalen flexibel deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

PRAKTIJKEXAMEN

Kwalificatiedossier
Drukker
Exameninhoud
praktijkopdrachten
Examenduur
max. 8 uur
Afname
leerbedrijf/school
Score
praktijkexamen
Basisdeel kerntaak 1Examenperiode:
leerjaar 2
periode 8
B1-K1: Productie voorbereiden en realisereneindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K1-W1 Plant zijn werk op basis van orderinformatie en/of werkinstructie
B1-K1-W2 Richt de werkplek in voor de productie
B1-K1-W3 Stelt de machine in en bedient deze voor en tijdens de productie
B1-K1-W4 Zorgt voor onderhoud van de machine
B1-K1-W5 Bewaakt de kwaliteit van het productieproces
B1-K1-W6 Rondt werkzaamheden af
B1-K1-W7 Administreert en archiveert productiegegevens en/of bestanden
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Profieldeel kerntaak 1Examenperiode:
leerjaar 2
periode 8
P2-K1: Productie organiseren en optimalisereneindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
P2-K1-W1 Bespreekt en stemt de productie(planning) af met betrokkenen
P2-K1-W2 Lost technische problemen op
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Profieldeel kerntaak 2Examenperiode:
leerjaar 2
periode 8
P2-K2: Voorbereiden digitaal drukkeneindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
P2-K2-W1 Maakt bestand geschikt voor productie op betreffende machine
P2-K2-W2 Beheert kleurmanagement
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

UPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN

Omdat niet alles op hetzelfde moment voor je belangrijk zal zijn tijdens je beroepsopleiding op onze school, is het handig dat je de informatie van de oer/studiegids én het examenplan van je opleiding kent.
Neem daarom regelmatig een kijkje in de oer/studiegids én in het examenplan van je opleiding op wat er allemaal voor je geregeld is en/of er updates, aanpassingen of aanvullingen zijn.
Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de school op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
 
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–