Selecteer een pagina

animatie/audiovisuele vormgeving


NEDERLANDS

NederlandsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Nederlands
3F Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
120 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Schrijven en taalverzorging flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
3F Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

ENGELS

EngelsExamenperiodeExamenduurAfnameScore Engels
B1 Lezen en luisteren flexibel  vóór bpv
1x centraal examen
90 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Schrijven flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
60 minuten
digitaal
examenlokaaldeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Spreken flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
A2 Gesprekken voeren flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
15 minuten
mondeling
online
of op school
deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

REKENEN

RekenenExamenperiodeExamenduurAfnameScore rekenen
 Mbo-rekenniveau 4  flexibel  vóór bpv
1x schoolexamen
150 minuten
digitaal
examenlokaalcijfer uit de reeks 1 – 10
weging: 1x
Mbo-rekenniveau 4: grootheden en eenheden
Mbo-rekenniveau 4: oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
Mbo-rekenniveau 4: verhoudingen herkennen en gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: procenten gebruiken
Mbo-rekenniveau 4: omgaan met kwantitatieve informatie

DIPLOMA-EISEN LOOPBAAN

LoopbaanOpdrachten loopbaan
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio loopbaan
L1 – Capaciteitenreflectie"Wie ben ik en wat kan ik?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L2 – Motievenreflectie"Wat wil ik met en binnen mijn studie?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L3 – Werkexploratie"Welk beroep wil ik in de toekomst?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L4 – Loopbaansturing"Hoe bereik ik wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
L5 – Netwerken"Wie heb ik nodig om te bereiken wat ik wil?"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BURGERSCHAP

BurgerschapOpdrachten burgerschap
inleveren in de 'examenkluis' van de school
Score examenportfolio burgerschap
Sociaal-maatschappelijk"Het interview"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Vitaliteit"Vitaliteit"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Politiek-juridisch"Verkiezingen"voldaan/niet voldaan – weging: 1x
Economisch"Mondiaal probleem"voldaan/niet voldaan – weging: 1x

DIPLOMA-EISEN BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BeroepspraktijkvormingPeriodeOmvang
Score BPV
Animatie/audiovisuele vormgevingleerjaar 3: periode 11 en 12 – 5 dagen per week
leerjaar 4: periode 13 en 14 – 5 dagen per week
188 dagen
1500 klokuren
onvoldoende/voldoende/goed
weging: 1x
1x BPV-dag telt voor 8 klokuren

KEUZEDELEN

 720 Sbu  Keuzedelenverplichting
Animatie/audiovisuele vormgeving
Examenperiode
 na einde les KZD 
ExamenduurAfname
 flexibel 
Score keuzedelen
K0520 Animatie (480 Sbu)
OF
K0521 Audiovisueel vormgeven (480 Sbu)
leerjaar 2nader te bepalendeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Crossover keuzedeel (240 Sbu)leerjaar 3nader te bepalendeelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

PRAKTIJKEXAMEN

Kwalificatiedossier
Mediavormgever
Exameninhoud
praktijkopdrachten
Examenduur
max. 80 uur
Afname
online/school
Score
praktijkexamen
Basisdeel kerntaak 1Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K1: Ontwikkelt crossmediale (vormgeef)oplossingeneindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K1-W1 Onderzoekt data/gegevens en vormt zich gaandeweg een beeld van de context
B1-K1-W2 Formuleert de voorlopige en definitieve mediavraag van de klant
B1-K1-W3 Voert de dialoog over duiding en vertaling van de input
B1-K1-W4 Informeert en betrekt belanghebbenden op verschillende momenten in het crossmediale ontwikkeltraject
B1-K1-W5 Maakt prototypes voor de vormgeving van crossmediale toepassingen in verschillende fasen van het ontwikkelproces
B1-K1-W6 Realiseert de vormgeving voor crossmediale toepassingen
B1-K1-W7 Voert projectmatige werkzaamheden uit
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x
Basisdeel kerntaak 2Examenperiode:
leerjaar 3
B1-K2: Positioneert en profileert zich in de markteindcijfer 1,0 – 10
weging: 1x
B1-K2-W1 Maakt een persoonlijk portfolio
B1-K2-W2 Participeert in relevant netwerk (communicatief en commercieel)
per werkproces deelcijfer uit de reeks 1,0 – 10
weging: 1x

TOELICHTING PRAKTIJKEXAMEN ANIMATIE/AUDIOVISUELE VORMGEVING

Het praktijkexamen van de opleiding Animatie/audiovisuele vormgeving kan bestaan uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB) die aan het eind van de opleiding wordt afgenomen.
De exacte vorm van het examen kan nog nader bepaald worden. De duur van het praktijkexamen is rond de 80 klokuren.

Veelal kan de student Animatie/audiovisuele vormgeving ook thuis werken aan zijn praktijkexamen. Het praktijkexamen wordt beoordeeld op 9 werkprocessen verdeeld over twee kerntaken. Wanneer de student voor zijn examen een 5,5 haalt is hij geslaagd voor zijn praktijkexamen van zijn opleiding Animatie/audiovisuele vormgeving.

De exacte duur, vorm, afname en score van het praktijkexamen komt te staan in de ‘Examenwijzer’ die voorafgaand aan het examen aan de student ter beschikking gesteld wordt door de examenleider van de opleiding Animatie/audiovisuele vormgeving.

UPDATES, AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN

Omdat niet alles op hetzelfde moment voor je belangrijk zal zijn tijdens je beroepsopleiding op onze school, is het handig dat je de informatie van de oer/studiegids én het examenplan van je opleiding kent.
Neem daarom regelmatig een kijkje in de oer/studiegids én in het examenplan van je opleiding op wat er allemaal voor je geregeld is en/of er updates, aanpassingen of aanvullingen zijn.
Zodra er een aanpassing, wijziging of een update nodig is, zal de school op of via deze website je informeren wat de aanpassing is, de wijzigingen of updates zijn, voor wie deze gelden en wanneer ze in werking treden.
 
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–