Selecteer een pagina

examenplannen & diplomabesluiten cohort 2022–2023

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. examenplannen & diplomabesluiten cohort 2022–2023

mbo–2mbo–3mbo–4gepland diplomajaar van cohort 2022–2023
diplomabesluit mbo-2 bol/bblcohort 2022-2023
Nederlands Nederlands én rekenen: 5 – 6 in willekeurige volgorde
rekenen Nederlands én rekenen: 5 – 6 in willekeurige volgorde
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-3 bol/bblcohort 2022-2023
Nederlands Nederlands én rekenen: 5 – 6 in willekeurige volgorde
rekenen Nederlands én rekenen: 5 – 6 in willekeurige volgorde
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-4 bol/bblcohort 2022-2023
Nederlands Nederlands, Engels én rekenen: 5 – 6 – 6 in willekeurige volgorde
Engels Nederlands, Engels én rekenen: 5 – 6 – 6 in willekeurige volgorde
rekenen Nederlands, Engels én rekenen: 5 – 6 – 6 in willekeurige volgorde
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
opleidingsjaar/studiejaar:
1
2
3
4
mbo-2 opleidingen
2022–2023
2023–2024
mbo-3 opleidingen
2022–2023
2023–2024
mbo-4 opleidingen – 3 jaar
2022–2023
2023–2024
2024–2025
mbo-4 opleidingen – 4 jaar
2022–2023
2023–2024
2024–2025
2025–2026

Voor de student of examendeelnemer (of groepen van studenten of examendeelnemers) met een inschrijving vanaf cohort 2022–2023 (dat wil zeggen: een inschrijving op of ná 1 augustus 2022), geldt dat rekenen wél mee telt voor het behalen van een mbo-diploma. Na inschrijving in cohort 2022–2023 óf hoger, is een beroep doen op eerdere versies diplomabesluiten uitgesloten.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–