Selecteer een pagina

examenplannen & diplomabesluiten cohort 2021 – 2022

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. examenplannen & diplomabesluiten cohort 2021 – 2022

mbo–2mbo–3mbo–4gepland diplomajaar van cohort 2021–2022
diplomabesluit mbo-2 bol/bblcohort 2021-2022
Nederlands ten minste het cijfer 5
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-3 bol/bblcohort 2021-2022
Nederlands ten minste het cijfer 5
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-4 bol/bblcohort 2021-2022
Nederlands Nederlands én Engels: 5 – 6 in willekeurige volgorde
Engels Nederlands én Engels: 5 – 6 in willekeurige volgorde
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
Opleidingsjaar/studiejaar:
1
2
3
4
Mbo-2 opleidingen
2021–2022
2022–2023
Mbo-3 opleidingen
2021–2022
2022–2023
Mbo-4 opleidingen – 3 jaar
2021–2022
2022–2023
2023–2024
Mbo-4 opleidingen – 4 jaar
2021–2022
2022–2023
2023–2024
2024–2025

Voor de student of examendeelnemer (of groepen van studenten of examendeelnemers) met een inschrijving in cohort 2021–2022 (dus vóór 1 augustus 2022), blijft gelden dat behaald examenresultaat rekenen niet mee telt voor het behalen van een mbo-diploma. Deze regeling van de overheid is van toepassing voor de gehele duur van de inschrijving in cohort 2021–2022, zónder tussentijdse wisseling van cohort, vermeerderd met maximaal 2 studiejaren van de nominale studieduur wegens mogelijke uitloop of studievertraging.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–