Selecteer een pagina

examenplannen & diplomabesluiten cohort 2020 – 2021

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. examenplannen & diplomabesluiten cohort 2020 – 2021

mbo–2mbo–3mbo–4gepland diplomajaar van cohort 2020–2021
diplomabesluit mbo-2 bol/bblcohort 2020-2021
Nederlands ten minste het cijfer 5
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-3 bol/bblcohort 2020-2021
Nederlands ten minste het cijfer 5
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-4 bol/bblcohort 2020-2021
Nederlands Nederlands én Engels: 5 – 6 in willekeurige volgorde
Engels Nederlands én Engels: 5 – 6 in willekeurige volgorde
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting het gemiddelde van de eindcijfers is ten minste het cijfer 6
de compensatieregeling is van toepassing
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
Opleidingsjaar/studiejaar:
1
2
3
4
Mbo-2 opleidingen
2020–2021
2021–2022
Mbo-3 opleidingen
2020–2021
2021–2022
Mbo-4 opleidingen – 3 jaar
2020–2021
2021–2022
2022–2023
Mbo-4 opleidingen – 4 jaar
2020–2021
2021–2022
2022–2023
2023–2024

Voor de student of examendeelnemer (of groepen van studenten of examendeelnemers) met een inschrijving in cohort 2020–2021 (dus vóór 1 augustus 2022), blijft gelden dat behaald examenresultaat rekenen niet mee telt voor het behalen van een mbo-diploma. Deze regeling van de overheid is van toepassing voor de gehele duur van de inschrijving in cohort 2020–2021, zónder tussentijdse wisseling van cohort, vermeerderd met maximaal 2 studiejaren van de nominale studieduur wegens mogelijke uitloop of studievertraging.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–