Selecteer een pagina

medewerker creatieve productie

Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.

Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–2 OPLEIDINGEN

Mbo-2 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 2ER-examen rekenen. Het 2ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 2F.

Neem je deel aan het 2ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 2ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Het 2A-examen rekenen is uitsluitend bedoeld als het standaard 2F of 2ER rekenexamen niet haalbaar voor je is.

Dit 2A-examen dekt het referentieniveau 2F niet helemaal en is daardoor eenvoudiger dan het rekenexamen 2F en het rekenexamen 2ER.

Op dit moment is het 2A examen nog een pilot, dus is dit examen een extra kans voor je, naast het standaard 2F of het 2ER-examen.

Wil je het examen rekenen op 2A afleggen, dan moet je wel verplicht eerst een examenresultaat hebben behaald voor 2F of voor 2ER.
Het behaalde 2A cijfer komt op de resultatenlijst of op een aparte bijlage te staan.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 2ER-examen of 2A-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 2ER-examen óf 2A-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.
Keuzedelen
In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel480 SBU
K02111VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 1 en 2240
K08022Vrije keuzeFotografie basis240
K05382Vrije keuzeOriëntatie sign240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.

Beroepsgericht examen
25198Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: VERRICHT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR EEN MEDIA-UITINGKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplekLeerjaar 2School
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdrachtLeerjaar 2School
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uitingLeerjaar 2School
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT MEDIA-UITINGKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W3Maakt de media-uiting opLeerjaar 2School
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht afLeerjaar 2School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

De eindwaardering voor elke kerntaak wordt uitgedrukt met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Elk werkproces wordt afzonderlijk beoordeeld met een cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met één decimaal. Een ‘onvoldoende’ is het resultaat kleiner dan 5,5. Een ‘voldoende’ is het resultaat gelijk of groter dan 5,5. Bij de berekening van het gemiddeld cijfer van alle werkprocessen behorende bij de kerntaak, wegen de werkprocessen allemaal even zwaar ten opzichte van elkaar. Er is géén mogelijkheid te compenseren tussen kerntaken en werkprocessen.

Vakkennis en vaardigheden
kan communiceren in de context en het jargon zoals gebruikelijk in het beroep
bezit basiskennis van grafische en interactieve media
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen ter voorbereiding van de media-uiting
bezit basiskennis van typografie
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van relevante Arbo-eisen
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met de software
bezit kennis van kleurenleer
kan opmaakprincipes toepassen
kan opslag- en backuptechnieken toepassen
kan met relevante software werken
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen voor de realisatie van de media-uiting
Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap
Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor stagebedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 2BPVO–V–G
StageverslagInleveren stageverslagJaar 2BPVO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren urenbriefjesJaar 2BPVO–V
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bol) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. Het stageverslag wordt beoordeeld door stagedocent én het stageverslag moet ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.

Administratieve kenmerken
Crebonummer kwalificatie:25198
Diplomanaam van kwalificatie: MEDEWERKER DTP 
Nominale studieduur:TWEE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  480 SBU 
Mbo-niveau:2
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:BASISBEROEPSOPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23092 DTP
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2019
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2021
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1360 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 640 KLOKUREN
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–