Selecteer een pagina

examenplannen & diplomabesluiten cohort 2019 – 2020

  1. OER/Studiegids
  2. |
  3. examenplannen & diplomabesluiten cohort 2019 – 2020

mbo–2mbo–3mbo–4gepland diplomajaar van cohort 2019–2020
diplomabesluit mbo-2 bol/bblcohort 2019-2020
Nederlands ten minste het cijfer 5
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting verplichte examenresultaat voor elk gevolgd keuzedeel
de hoogte van het cijfer telt niet mee
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-3 bol/bblcohort 2019-2020
Nederlands ten minste het cijfer 5
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting verplichte examenresultaat voor elk gevolgd keuzedeel
de hoogte van het cijfer telt niet mee
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
diplomabesluit mbo-4 bol/bblcohort 2019-2020
Nederlands Nederlands én Engels: 5 – 6 in willekeurige volgorde
Engels Nederlands én Engels: 5 – 6 in willekeurige volgorde
rekenen verplichte examenresultaat de hoogte van het cijfer telt niet mee
loopbaan is voldaan
burgerschap is voldaan
beroepspraktijkvorming is ten minste voldoende
keuzedeelverplichting verplichte examenresultaat voor elk gevolgd keuzedeel
de hoogte van het cijfer telt niet mee
praktijkexamen is ten minste het cijfer 6
Opleidingsjaar/studiejaar:
1
2
3
4
Mbo-2 opleidingen
2019–2020
2020–2021
Mbo-3 opleidingen
2019–2020
2020–2021
bbl – 2021–2022
Mbo-4 opleidingen – 3 jaar
2019–2020
2020–2021
2021–2022
Mbo-4 opleidingen – 4 jaar
2019–2020
2020–2021
2021–2022
2022–2023

Voor de student of examendeelnemer (of groepen van studenten of examendeelnemers) met een inschrijving in cohort 2019–2020 (dus vóór 1 augustus 2022), blijft gelden dat behaald examenresultaat rekenen niet mee telt voor het behalen van een mbo-diploma. Deze regeling van de overheid is van toepassing voor de gehele duur van de inschrijving in cohort 2019–2020, zónder tussentijdse wisseling van cohort, vermeerderd met maximaal 2 studiejaren van de nominale studieduur wegens mogelijke uitloop of studievertraging.

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–