Selecteer een pagina

creatief dtp’er

Kerntaken en werkprocessen
Basisdeel kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een media-uiting
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdracht
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uiting
Basisdeel kerntaak 2: Realiseert media-uiting
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en content
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en content
B1-K2-W3Maakt de media-uiting op
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht af
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Vakkennis en vaardigheden
kan communiceren in de context en het jargon zoals gebruikelijk in het beroep
bezit basiskennis van grafische en interactieve media
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen ter voorbereiding van de media-uiting
bezit basiskennis van typografie
kan opmaakprincipes toepassen
bezit kennis van relevante Arbo-eisen
bezit kennis van grafische en interactieve vormgeving, grafische en interactieve media en crossmediale
toepassingen
bezit kennis van typografie
bezit basiskennis van de mogelijkheden en beperkingen van hard- en software
bezit kennis van bestandsformaten in combinatie met de software
bezit kennis van kleurenleer
kan opmaakprincipes toepassen
kan opslag- en backuptechnieken toepassen
kan met relevante software werken
kan relevante technieken, materialen en hulpmiddelen toepassen voor de realisatie van de media-uiting
bezit basiskennis van eigendoms- en auteursrecht

Examenplannen van de opleiding
Nederlands
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: lezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: schrijven [*]2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: spreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE: gesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


Rekenen
ExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CE: alle domeinen2F/2ERNa helft opleidingSchoolCijfer1x

ERNSTIGE REKENPROBLEMEN MBO–3 OPLEIDINGEN

Mbo-3 studenten met ernstige rekenproblemen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste centrale examen rekenen (het zgn. “ER-examen rekenen”).

Je maakt, in plaats van het standaard examen, het aangepast 2ER-examen rekenen. Het 2ER-examen rekenen is gebaseerd op het referentieniveau 2F.

Neem je deel aan het 2ER-examen rekenen, dan krijg je hulpmiddelen ter ondersteuning aangeboden, zoals bijv.: je mag bij elke opgave een rekenmachine gebruiken, de tijdsduur is ruimer en mag je de vastgestelde rekenkaarten gebruiken.

Bij deelname aan het 2ER-examen rekenen wordt op de resultatenlijst vermeld dat je hebt deelgenomen aan het aangepaste rekenexamen.
Voor alle varianten centrale examens rekenen geldt, dat zolang de hoogte van het resultaat niet meetelt voor het behalen van het diploma er geen beperkingen zijn voor doorstroom op grond van dit resultaat.

Bespreek met je slb’er of jouw ernstige rekenproblematiek bekend is op school. Dit is te zien bij je eigen begeleidingsprofiel in het studentvolgsysteem. Een dyscalculieverklaring is niet verplicht voor deelname aan het examen 2ER-examen rekenen.

Nadat je je aanvraag bij de examencommissie voor deelname 2ER-examen zélf hebt geregeld, zijn de aangepaste voorzieningen ook van toepassing tijdens de rekenlessen van je opleiding.
Bespreek met je rekendocent of de docent ‘sac’ welke aangepaste voorzieningen in het onderwijs wenselijk voor je zijn.

Keuzedelen
Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd. In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding.
Het (verwachte) aanbod keuzedelen van de opleiding
CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeel720 SBU
K00721VerplichtOndernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4240
K05362Vrije keuzeJAOriëntatie op conceptontwikkeling van een media-uiting240
K04952Vrije keuzeJAFotografie basis240
K05242Vrije keuzeJACreatieve typografie240

Cross overs: indien “JA” is dit een cross overs keuzemoment. Je kunt kiezen van je eigen opleiding, maar ook uit de cross overs keuzedelen die andere opleidingen van de school op dat zelfde moment aanbieden.


Beroepsgericht examen
25197Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
Basisdeel kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een media-uitingKerntaak 1:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplekLeerjaar 2School
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdrachtLeerjaar 2School
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uitingLeerjaar 2School
Basisdeel kerntaak 2: Realiseert media-uitingKerntaak 2:
eindcijfer
Werkprocessen:
deelcijfers
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en contentLeerjaar 2School
B1-K2-W3Maakt de media-uiting opLeerjaar 2School
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht afLeerjaar 2School
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen 

Loopbaan en burgerschap
DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanCapaciteitenreflectieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieTijdens de opleidingSchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

Beroepspraktijkvorming
OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor stagebedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 2BPVO – V – G
StageverslagInleveren stageverslagJaar 2BPVO – V – G
UrenverantwoordingenInleveren urenbriefjesJaar 2BPVO – V
De eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming telt mee voor het diplomabesluit (‘de slaag-/zakbeslissingen’) van je (bol/bbl) opleiding.
1. De persoonlijke leerdoelen zijn van tevoren bepaald.
2. De geplande bpv-uren moeten behaald zijn én de geregistreerde bpv-uren zijn met een ‘voldoende’ beoordeeld.
3. Het stageverslag wordt beoordeeld door stagedocent én het stageverslag moet ten minste met een ‘voldoende’ beoordeeld zijn.
4. De beoordelingen van het functioneren tijdens je bpv/stage worden gedaan door praktijkopleider en stagedocent én de beoordelingen moeten ten minste ‘voldoende’ zijn.

Administratieve kenmerken
Startjaar 2018 – 2019
Crebonummer kwalificatie:25197
Diplomanaam van kwalificatie: ALLROUND DTP-er 
Nominale studieduur:TWEE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:3
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:VAKOPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23092 DTP
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2018
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2020
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1610 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 520 KLOKUREN

Startjaar 2017 – 2018
Crebonummer kwalificatie:25197
Diplomanaam van kwalificatie: ALLROUND DTP-er 
Nominale studieduur:TWEE STUDIEJAREN
 Keuzedeelverplichting:  720 SBU 
Mbo-niveau:3
Onderwijsteam:DTP/PM
Soort opleiding:VAKOPLEIDING
Leerweg:[BOL] BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG
Profiel van kwalificatiedossier:23092 DTP
Opleidingsdomein:79040 MEDIA EN VORMGEVING
Inschrijving:KWALIFICATIE
Ingangsdatum OER:01 AUGUSTUS 2017
Vervaldatum OER:30 SEPTEMBER 2019
Begeleide onderwijstijd [BOT]:TEN MINSTE 1440 KLOKUREN
Beroepspraktijkvorming [BPV]:TEN MINSTE 560 KLOKUREN

Startjaar 2016 – 2017
Onderwijsteam:DTP/PM
Mbo-niveau:Niveau 3
Aantal studiejaren (studieduur):TWEE STUDIEJAREN
Crebonummer opleiding:25197
Soort opleiding:Vakopleiding
Leerweg opleiding:Beroepsopleidende leerweg
Kwalificatiedossier mbo:DTP 23092 SBB Geldig vanaf 01-08-2015
Diplomanaam van kwalificatie: Allround DTP'er 
Ingangsdatum Onderwijs- & Examenregeling:1 Augustus 2016
Vervaldatum Onderwijs- & Examenregeling:30 September 2018
Aantal klokuren van de gehele opleiding:Ten minste 2000 klokuren
Begeleide onderwijstijd (BOT):Ten minste 1440 klokuren
Beroepspraktijkvorming (BPV):Ten minste 560 klokuren
Studielast keuzedelen:Ten minste 720 klokuren
Opleidingsdomein:79040 Media en vormgeving
Beroepsvereisten:Nee
Regeling modeldiploma mbo:Ja –

Startjaar 2015 – 2016

De opleidingskenmerken van startjaar 2015 – 2016 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2014 – 2015

De opleidingskenmerken van startjaar 2014 – 2015 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet

Startjaar 2013 – 2014

De opleidingskenmerken van startjaar 2013 – 2014 kun je vinden op onze intranet. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord:

Studentenintranet
error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–