Selecteer een pagina

adressen


oerweb_2258 2
oerweb_2232 2
oerweb_2171 2
oerweb_2154 2
oerweb_2132 2
oerweb_2033 2
oerweb_1917
oerweb_1908 2
oerweb_1844 2
oerweb_1801 2
oerweb_1869
oerweb_1350
oerweb_1288
oerweb_1236 2
oerweb_1218 2
oerweb_1212
oerweb_1017 2
oerweb_1113 2
oerweb_0924 2

Versiebeheer:
7.0 – 20.07.2022
6.0 – 13.07.2021
5.0 – 15.09.2020
4.0 – 06.06.2019
3.0 – 29.06.2018
2.0 – 14.07.2017
1.0 – 16.06.2016

Fotografie:
Joram Blomkwist
Joni Israeli
Marleen Stoker
Joachim van der Kwast
Godfried van Utrecht

Website beheer:
Deze website [oer.gluweb.nl] is ontwikkeld en wordt beheerd door het examenbureau van de school in opdracht van het bevoegd gezag van het Grafisch Lyceum Utrecht.

BEZOEKADRES:
Vondellaan 178
3521 GH UTRECHT

Koningin Wilhelminalaan 7-9
3527 LA UTRECHT

POSTADRES:
Postbus 5066
3502 JB UTRECHT

BRIN: 23KG

Telefoon: 030 280 70 77

info@glu.nl | glu.nl

Studenten Servicepunt:
030 280 70 72

Bureau Bedrijfscontacten:
030 280 70 85

DISCLAIMER
De OER/Studiegids is een informatiebron bedoeld voor studenten, aspirant-studenten, voormalige studenten en examendeelnemers van het Grafisch Lyceum Utrecht. De OER/Studiegids is in samenspraak met de onderwijsteams en de afdeling Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning door het examenbureau van het Grafisch Lyceum Utrecht met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks deze zorg en aandacht, kan het nodig zijn om de aangeboden informatie van deze OER/Studiewijzer aan te passen. Het Grafisch Lyceum Utrecht behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie tussentijds aan te passen, deze te verwijderen of te vervangen zonder vooraankondiging.

Het Grafisch Lyceum Utrecht adviseert om zélf regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is aangepast, gewijzigd of geüpdatet.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de OER/Studiegids liggen bij de Stichting Grafisch Lyceum Utrecht.

HET BEVOEGD GEZAG VAN HET GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
t.a.v. de Voorzitter van het College van Bestuur
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

EXAMENCOMMISSIE GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
t.a.v. de Voorzitter van de examencommissie
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS
t.a.v. de Voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

KLACHTENADVIESCOMMISSIE GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
t.a.v. de Klachtencoördinator
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

COMMISSIE ONGEWENST GEDRAG
t.a.v. de Voorzitter van de commissie ongewenst gedrag
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

ONDERNEMINGSRAAD GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
t.a.v. de Voorzitter van de Ondernemingsraad
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

STUDENTENRAAD GRAFISCH LYCEUM UTRECHT
t.a.v. de Voorzitter van de Studentenraad
Postbus 5066 3502 JB UTRECHT

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo)
Postbus 2730 3500 GS Utrecht

error: Alert: Content is protected –Grafisch Lyceum Utrecht–