De voorwaarden voor vrijstellingen
Vrijstelling Nederlands
Vrijstelling Engels
Vrijstelling rekenen
Vrijstelling keuzedelen taal of rekenen
Vrijstelling overige keuzedelen
JJe kunt vrijstelling krijgen voor Nederlands, Engels, Rekenen of keuzedelen zodra de Examencommissie heeft vastgesteld dat je ten minste voldoet aan de voorwaarden. Zodra de Examencommissie de vrijstelling officieel heeft verleend (je krijgt bewijs van vrijstelling op papier), hoef je dus hierna niet meer mee te doen met het examen en telt de vrijstelling gewoon mee bij het bepalen van de uitslag.

Voor de centrale examens Nederlands, Engels, rekenen en de examens keuzedelen, is onder bepaalde voorwaarden vrijstelling mogelijk voor een student die in een eerdere mbo-opleiding examen heeft gedaan in deze examenonderdelen of voor een student die examen heeft gedaan in het havo of vwo en vanwege overstap of doorstroom binnen twee studiejaren een (nieuwe) beroepsopleiding afrondt.

De Examencommissie is de enige op school die bevoegd is (dus niet de teamleider, slb’er of docent) om vast te stellen of je in aanmerking komt voor vrijstelling op grond van je eerder behaalde diploma en resultatenlijst of een getuigschrift. Wil je vrijstelling aanvragen, zorg dan dat je dit zo snel mogelijk doet en vergeet vooral niet om kopieën van bewijsstukken aan te leveren bij je aanvraag!