Mediamanagement en marketing


DDe mediamanager verkoopt, plant en coördineert verschillende mediaproducties. Hij onderhoudt een groot netwerk en in ontmoetingen met eventuele klanten zorgt hij voor een goede representatie van zijn bedrijf. Hij werkt onder andere voor reclamebureaus, evenementenorganisaties en televisieproductiebedrijven. Binnen een project is hij de schakel tussen de opdrachtgever, vormgevers en technici en zorgt hij ervoor dat het alles goed verloopt. Hij is vakbewaam en creatief. In het contact met de klant neemt hij een adviserende rol aan, en hij gebruikt zijn overtuigingskracht om het product te verkopen. De mediamanager werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk.

Beroepspraktijkvorming: kennis maken met je toekomstige beroep doe je door praktijkervaring op te doen in een bedrijf. In je opleiding is de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) een verplicht onderdeel waarvoor geldt dat je voldoende stage-uren hebt en dat je stage tenminste met een voldoende hebt afgesloten. Tijdens je stage krijg je een  stagebegeleider  vanuit de school.


OPK

Opleidingskenmerken

Startjaar 2017 – 2018
Startjaar 2016 – 2017
Startjaar 2015 – 2016
Startjaar 2014 – 2015
Startjaar 2013 – 2014

KZD

Het verwachte aanbod keuzedelen van de opleiding

De opleiding Mediamanagement en marketing bestaat niet alleen uit beroepsgerichte vakken, taal en rekenen, maar ook uit keuzedelen. Met keuzedelen kun je jouw vakmanschap verbreden of verdiepen. Tijdens je opleiding kun je kiezen uit de configuratie keuzedeel aanbod. Dit aanbod kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Een configuratie is een door de opleiding aangeboden combinatie van keuzedelen waarmee je aan de keuzedeelverplichting kunt voldoen. Voor de middenkaderopleiding Mediamanagement en marketing geldt een keuzedeelverplichting met een studielast van 720 klokuren (op je resultatenlijst komen de behaalde resultaten te staan van de gevolgde keuzedelen).
Actuele aanbod keuzedelen
Het verwachte aanbod keuzedelen Cohort 2017 – 2018
Het verwachte aanbod keuzedelen Cohort 2016 – 2017

SZB

Slaag-/zakbeslissingen

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsNederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
EngelsEngels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"

[*] Examenbesluit ministerie OCW: Alle studenten van niveau 4-opleidingen moeten het centraal examen rekenen wel maken en het cijfer wordt ook vermeld op de resultatenlijst. Voor Engels en Nederlands ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde.

DDeelname aan de centrale en schoolexamens Nederlandse taal, Engels en rekenen kan als je ten minste op de helft van je opleiding zit (in jouw Opleidingsblad kun je zien wanneer je op de helft bent van je opleiding). De Examencommissie bepaalt de periode voor de schoolexamens en het College voor Toetsen en Examens bepaalt jaarlijks die van de centrale afnames. Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode voor een keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

IIn de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB) laat je zien dat je klaar bent voor het beroep waarvoor je bent opgeleid. Het kwalificatiedossier van je opleiding beschrijft wat je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van je opleiding. De PvB is in principe standaard aan het eind van je opleiding geprogrammeerd. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

BBeheersingsstandaard: onder het begrip “beheersingsstandaard” (ook wel cesuur genoemd) bedoelen we: een eindwaardering of een eindbeoordeling die de grens markeert tussen een voldoende en een onvoldoende voor een examenonderdeel; tussen behaald en niet behaald; tussen voldaan en niet voldaan.
De beheersingsstandaarden voor de generieke examenonderdelen (moderne vreemde) taal en rekenen worden door de overheid vastgesteld. De Examencommissie bepaalt de beheersingstandaarden voor de overige examenonderdelen van de opleiding.


NLD

Examenplan Nederlands

Nederlands is op vereist referentieniveau geëxamineerd. Voor Nederlands en Engels ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde en het cijfer voor Nederlands  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijven3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSpreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE[*] Schriftelijk[*] Taalverzorging3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


REK

Examenplan rekenen

Rekenen is op vereist referentieniveau geëxamineerd en de hoogte van het behaalde eindresultaat van het examen rekenen  telt (nog) niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalRekenen3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


ENG

Examenplan Engels

Engels is ten minste op vereist ERK-niveau (B1 en A2) geëxamineerd. Voor Engels en Nederlands ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde en het cijfer voor Engels  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] Engels lezen en luisteren op ten minste ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden op ten minste ERK-niveau A2.


L&B

Diploma-eis Loopbaan en burgerschap

Eindwaardering voor Loopbaan en burgerschap is ten minste “Voldaan” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanLesmethode "Kies"Leerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

BPV

Diploma-eis beroepspraktijkvorming

Eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (stage) is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3BPVO–V

KZD

Examenplan keuzedelen

Alle keuzedelen die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting van de opleiding zijn geëxamineerd en de hoogte van de behaalde examenresultaten  tellen nog niet mee  voor het behalen van het diploma.

Toelichting examenplan keuzedelen – Het aanbod keuzedelen kan jaarlijks wisselen om ze zo actueel mogelijk te houden. Dit betekent dat het model examenplan keuzedelen ook gewijzigd wordt. Het examen keuzedeel wordt gepland aan het eind van de lesperiode waarbinnen het keuzedeel aangeboden is. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

Bij een aantal keuzedelen kun je na afloop een certificaat ontvangen, zodra je dit keuzedeel succesvol hebt afgerond (d.w.z. je hebt ten minste een voldoende behaald voor het examen van het keuzedeel). Het certificaat keuzedeel wordt alléén door de Examencommissie uitgereikt, wanneer je je opleiding zonder diploma verlaat.

In ieder geval geldt dat de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht of dit positief of negatief is) van elk gevolgd keuzedeel een aanvullende diplomavoorwaarde is, waarmee je kunt voldoen aan de keuzedeelverplichting van je opleiding. Het gaat om keuzedelen die gekoppeld zijn aan je opleiding of bij deelname aan niet-gekoppelde keuzedelen die zijn goedgekeurd door de Examencommissie.

Cohort 2017 – 2018
Cohort 2016 – 2017
Actuele aanbod keuzedelen

PvB

Examenplan Proeve van Bekwaamheid

Eindwaardering Proeve van Bekwaamheid is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

25199Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: LEVERT EEN BIJDRAGE AAN DE VERKOOP VAN MEDIAPRODUCTEN4 – 6 – 8
B1-K1-W1Representeert het bedrijfNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Achterhaalt wensen en behoeften van (potentiële) klantenNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Formuleert een passend advies en/of passende offerte ten aanzien van mediaproductenNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: BEREIDT MEDIAPRODUCTEN VOOR4 – 6 – 8
B1-K2-W1Maakt een plan van aanpak (projectplan)Na de BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Plant de mediaproductieNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W3Regelt de benodigde diensten en materialenNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W4Regelt de verwerking van materialenNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 3: COÖRDINEERT DE MEDIAPRODUCTIE4 – 6 – 8
B1-K3-W1Managet beschikbare tijd, middelen en informatiestromenNa de BPVSchoolO – V
B1-K3-W2Managet oplevering mediaproductenNa de BPVSchoolO – V
 PROFIELDEEL 
 Géén extra kerntaken en werkprocessen