Medewerker creatieve productie


DDe medewerker creatieve productie werkt bij allerlei typen bedrijven op het gebied van media en communicatie: communicatiebureaus, reclamebureaus, gespecialiseerde ontwerpbureaus/vormgeefstudio’s, webdesignbureaus, multimediabedrijven, uitgeverijen en drukkerijen. Hij kan ook werkzaam zijn bij andere typen bedrijven met een afdeling voor vormgeving en/of realisatie van eigen media-uitingen. Hij realiseert grafische en interactieve media-uitingen zoals advertenties, posters, brochures, websites en apps. Typerend voor hem is dat hij afgebakende opdrachten krijgt en bij grotere of complexere opdrachten altijd in teamverband werkt. Hierbij is het belangrijk dat hij goed kan samenwerken en kan omgaan met autoriteit.

Beroepspraktijkvorming: kennis maken met je toekomstige beroep doe je door praktijkervaring op te doen in een bedrijf. In je opleiding is de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) een verplicht onderdeel waarvoor geldt dat je voldoende stage-uren hebt en dat je stage tenminste met een voldoende hebt afgesloten. Tijdens je stage krijg je een  stagebegeleider  vanuit de school.


OPK

Opleidingskenmerken

Startjaar 2017 – 2018
Startjaar 2016 – 2017
Startjaar 2015 – 2016
Startjaar 2014 – 2015
Startjaar 2013 – 2014

KZD

De keuzedelen van de opleiding

Cohort 2017 – 2018
Cohort 2016 – 2017

SZB

Slaag-/zakbeslissingen

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsEindwaardering is ten minste het cijfer vijf (5,0)
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
Engels Niet van toepassing 
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is ten minste "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"

[*] Examenbesluit ministerie OCW: Alle studenten van niveau 2-, 3- en 4-opleidingen moeten het centraal examen rekenen wel maken en het cijfer wordt ook vermeld op de resultatenlijst.

DDeelname aan de centrale en schoolexamens Nederlandse taal en rekenen kan als je ten minste op de helft van je opleiding zit (in jouw Opleidingsblad kun je zien wanneer je op de helft bent van je opleiding). De Examencommissie bepaalt de periode voor de schoolexamens en het College voor Toetsen en Examens bepaalt jaarlijks die van de centrale afnames. Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode voor een keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

IIn de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB) laat je zien dat je klaar bent voor het beroep waarvoor je bent opgeleid. Het kwalificatiedossier van je opleiding beschrijft wat je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van je opleiding. De PvB is in principe standaard aan het eind van je opleiding geprogrammeerd. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

BBeheersingsstandaard: onder het begrip “beheersingsstandaard” (ook wel cesuur genoemd) bedoelen we: een eindwaardering of een eindbeoordeling die de grens markeert tussen een voldoende en een onvoldoende voor een examenonderdeel; tussen behaald en niet behaald; tussen voldaan en niet voldaan.
De beheersingsstandaarden voor de generieke examenonderdelen (moderne vreemde) taal en rekenen worden door de overheid vastgesteld. De Examencommissie bepaalt de beheersingstandaarden voor de overige examenonderdelen van de opleiding.


NLD

Examenplan Nederlands

Nederlands is op vereist referentieniveau geëxamineerd en het eindresultaat van het examen Nederlandse taal is ten minste het cijfer vijf (5,0) en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisteren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijven2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSpreken2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voeren2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE[*] Schriftelijk[*] Taalverzorging2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


REK

Examenplan rekenen

Rekenen is op vereist referentieniveau geëxamineerd en de hoogte van het behaalde eindresultaat van het examen rekenen  telt (nog) niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalRekenen2FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


L&B

Diploma-eis Loopbaan en burgerschap

Eindwaardering voor Loopbaan en burgerschap is ten minste “Voldaan” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanLesmethode slb'erLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

BPV

Diploma-eis beroepspraktijkvorming

Eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (stage) is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenUitvoeren activiteiten voor stagebedrijf, beoordeling door praktijkopleiderJaar 2BPVO–V–G
StageverslagInleveren stageverslagJaar 2BPVO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren urenbriefjesJaar 2BPVO–V

KZD

Examenplan keuzedelen

Alle keuzedelen die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting van de opleiding zijn geëxamineerd en de hoogte van de behaalde examenresultaten  tellen nog niet mee  voor het behalen van het diploma.

Cohort 2017 – 2018
Cohort 2016 – 2017

PvB

Examenplan Proeve van Bekwaamheid

Eindwaardering Proeve van Bekwaamheid is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

25198Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: VERRICHT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR EEN MEDIA-UITING4 – 6 – 8
B1-K1-W1Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplekLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K1-W2Bespreekt de ingekaderde opdrachtLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K1-W3Maakt een voorstel voor de media-uitingLeerjaar 2SchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT MEDIA-UITING4 – 6 – 8
B1-K2-W1Verzamelt en controleert bestanden en contentLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K2-W2Bewerkt en maakt bestanden en contentLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K2-W3Maakt de media-uiting opLeerjaar 2SchoolO – V
B1-K2-W4Rondt zijn opdracht afLeerjaar 2SchoolO – V
PROFIELDEEL
 Géén extra kerntaken en werkprocessen