Interactieve vormgeving–webdesign


DDe Interactieve vormgever bedenkt en maakt grafische media-uitingen zoals web-applicaties en games. Dit doet hij naar aanleiding van een vraag van een opdrachtgever. Hij is voornamelijk werkzaam bij communicatie-, webdesign-, en ontwerpbureaus, maar kan ook als freelancer werken. Hij kan goed plannen en heeft goede communicatieve vaardigheden. De opdrachten zijn verschillend, maar het productieproces is voor alle opdrachten gelijk: hij bedenkt een ontwerp, bespreekt dit met de opdrachtgever, maakt een concept, maakt vervolgens het ontwerp en presenteert dit aan de opdrachtgever. Hij is vaak zelf verantwoordelijk voor de hele opdracht, maar bij lastigere en grotere projecten werkt hij in teamverband onder begeleiding.

Beroepspraktijkvorming: kennis maken met je toekomstige beroep doe je door praktijkervaring op te doen in een bedrijf. In je opleiding is de beroepspraktijkvorming (afgekort: BPV) een verplicht onderdeel waarvoor geldt dat je voldoende stage-uren hebt en dat je stage tenminste met een voldoende hebt afgesloten. Tijdens je stage krijg je een  stagebegeleider  vanuit de school.


OPK

Opleidingskenmerken

Startjaar 2017 – 2018
Startjaar 2016 – 2017
Startjaar 2015 – 2016
Startjaar 2014 – 2015
Startjaar 2013 – 2014

KZD

De keuzedelen van de opleiding

CodeStudiejaarDeelnameCross oversNaam keuzedeelSBU
K0072

1

 Verplicht 

Ondernemend gedrag niveau 3 + 4240
K0519

2

 Verplicht 

Online marketing en het toepassen van e-commerce240
K0729

3

Vrije keuze

JA

Mobile application design240
K0497

3

Vrije keuze

JA

Mobile application development240
K0226

4

Vrije keuze

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4240
K0125

4

Vrije keuze

Voorbereiding hbo240

SZB

Slaag-/zakbeslissingen

OnderdeelExamen- en kwalificatiebesluiten
NederlandsNederlands en Engels ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Rekenen Zolang er geen nieuwe informatie is, telt rekenen niet mee in de slaag/zakregeling  [*]
EngelsEngels en Nederlands ten minste de cijfers 5,0 – 6,0 in willekeurige volgorde [*]
Loopbaan en burgerschapEindwaardering is "Voldaan"
BeroepspraktijkvormingEindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"
KeuzedelenExamenresultaten keuzedelen
Beroepsgericht examen (PvB)Eindwaardering is ten minste het cijfer zes (6,0) of "Voldoende"

[*] Examenbesluit ministerie OCW: Alle studenten van niveau 4-opleidingen moeten het centraal examen rekenen wel maken en het cijfer wordt ook vermeld op de resultatenlijst. Voor Engels en Nederlands ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde.

DDeelname aan de centrale en schoolexamens Nederlandse taal, Engels en rekenen kan als je ten minste op de helft van je opleiding zit (in jouw Opleidingsblad kun je zien wanneer je op de helft bent van je opleiding). De Examencommissie bepaalt de periode voor de schoolexamens en het College voor Toetsen en Examens bepaalt jaarlijks die van de centrale afnames. Examens voor keuzedelen worden gepland aan het eind van de lesperiode voor een keuzedeel. Hierover word je tijdig geïnformeerd.

IIn de Proeve van Bekwaamheid (afgekort: PvB) laat je zien dat je klaar bent voor het beroep waarvoor je bent opgeleid. Het kwalificatiedossier beschrijft wat je als beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van je opleiding. Het is de bedoeling dat je eerst je beroepspraktijkvorming (stage) ten minste met een voldoende hebt afgerond, voordat je gaat deelnemen aan de PvB van je opleiding. De PvB is standaard aan het eind van je opleiding geprogrammeerd.

BBeheersingsstandaard: onder het begrip “beheersingsstandaard” (ook wel cesuur genoemd) bedoelen we: een eindwaardering of een eindbeoordeling die de grens markeert tussen een voldoende en een onvoldoende voor een examenonderdeel; tussen behaald en niet behaald; tussen voldaan en niet voldaan.
De beheersingsstandaarden voor de generieke examenonderdelen (moderne vreemde) taal en rekenen worden door de overheid vastgesteld. De Examencommissie bepaalt de beheersingstandaarden voor de overige examenonderdelen van de opleiding.


NLD

Examenplan Nederlands

Nederlands is op vereist referentieniveau geëxamineerd. Voor Nederlands en Engels ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde en het cijfer voor Nederlands  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisteren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijven3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSpreken3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voeren3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x
SE[*] Schriftelijk[*] Taalverzorging3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] De taalvaardigheid taalverzorging wordt in combinatie met de taalvaardigheid Nederlands schrijven geëxamineerd; de cijferbepaling is daarbij gescheiden.


REK

Examenplan rekenen

Rekenen is op vereist referentieniveau geëxamineerd en de hoogte van het behaalde eindresultaat van het examen rekenen  telt (nog) niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalRekenen3FNa helft opleidingSchoolCijfer1x

Als de overheid toch nog wijzigingen aanbrengt aan de slaag-/zakbeslissingen voor het centrale examen rekenen, zullen deze per direct door de Examencommissie worden doorgevoerd.


ENG

Examenplan Engels

Engels is ten minste op vereist ERK-niveau (B1 en A2) geëxamineerd. Voor Engels en Nederlands ten minste het cijfer vijf (5,0) en het cijfer zes (6,0) in willekeurige volgorde en het cijfer voor Engels  telt mee  voor het behalen van het diploma.

CodeExamenvormExamenonderdeelNiveauAfnamePlaatsResultaatWeging
CEDigitaalLezen en luisterenB1Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SESchriftelijkSchrijvenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingSprekenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x
SEMondelingGesprekken voerenA2Na helft opleidingSchoolCijfer1x

[*] Engels lezen en luisteren op ten minste ERK-niveau B1 en de overige Engelse taalvaardigheden op ten minste ERK-niveau A2.


L&B

Diploma-eis Loopbaan en burgerschap

Eindwaardering voor Loopbaan en burgerschap is ten minste “Voldaan” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

DimensiesOpdrachtenAfnamePlaatsResultaat
LoopbaanLesmethode "Kies"Leerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Capaciteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie
Loopbaanaansturing
Netwerken
BurgerschapPolitiek-juridische dimensieLeerjaar 1 en 2SchoolVoldaan/Niet voldaan
Economische dimensie
Sociaal-maatschappelijke dimensie
Dimensie vitaal burgerschap

BPV

Diploma-eis beroepspraktijkvorming

Eindwaardering voor de beroepspraktijkvorming (stage) is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

OnderdeelOpdrachtAfnamePlaatsResultaat
FunctionerenFunctioneren tijdens de BPV (beoordeling door praktijkopleider) en voldoen aan het niveau voor de werkprocessenJaar 3 + 4BPVO–V–G
StageverslagenInleveren twee stageverslagen en een werkveldonderzoek (beoordeling door stagebegeleider/stagedocent)Jaar 3 + 4SchoolO–V–G
UrenverantwoordingenInleveren BPV-urenbriefjes (beoordeling door praktijkopleider)Jaar 3 + 4BPVO–V

KZD

Examenplan keuzedelen

Alle keuzedelen die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting van de opleiding zijn geëxamineerd en de hoogte van de behaalde examenresultaten  tellen nog niet mee  voor het behalen van het diploma.

CodeKeuzedeelAfnamePlaatsExamenvormResultaat
K0072Ondernemend gedrag geschikt voor niveau 3 en 4
Examenopdracht: Actuele casus Jaar 1SchoolSchriftelijkO–V–G
K0519Online marketing en het toepassen van e-commerce
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 2SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling
K0729Mobile application design
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 3SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling
K0497Mobile application development
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 3SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling
K0226Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 4SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling
K0125Voorbereiding hbo
Examenopdracht:Nog in ontwikkelingJaar 4SchoolNog in ontwikkelingNog in ontwikkeling

PvB

Examenplan Proeve van Bekwaamheid

Eindwaardering Proeve van Bekwaamheid is ten minste het cijfer zes (6,0) of “Voldoende” en  telt mee  voor het behalen van het diploma.

25201Examinering van de werkprocessenAfnamePlaatsResultaat
BASISDEEL KERNTAAK 1: ONTWERPT DE MEDIA-UITING4 – 6 – 8
B1-K1-W1Bespreekt de opdrachtNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W2Maakt een planningNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W3Oriënteert zich op opdrachtgever/doelgroep/onderwerpNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W4Maakt een conceptNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W5Maakt een ontwerpNa de BPVSchoolO – V
B1-K1-W6Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uitingNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 2: REALISEERT DE MEDIA-UITING4 – 6 – 8
B1-K2-W1Bereidt de realisatie voorNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W2Bewaakt voortgang en beoordeelt resultaat van uitbesteding of deelprojectNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W3Maakt de media-uitingNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W4Levert de media-uiting opNa de BPVSchoolO – V
B1-K2-W5Houdt het (digitaal) archief bijNa de BPVSchoolO – V
BASISDEEL KERNTAAK 3: VOERT ONDERNEMERSTAKEN UIT4 – 6 – 8
B1-K3-W1Maakt een plan voor het starten van een eigen bedrijf (werken als zzp'er) Vóór de BPV SchoolO – V
B1-K3-W2Promoot zijn werk Vóór de BPV SchoolO – V
B1-K3-W3Regelt financiële en administratieve zaken Vóór de BPV SchoolO – V
PROFIELDEEL
 Géén extra kerntaken en werkprocessen