Documenten en bijlagen


HHet Grafisch Lyceum Utrecht vindt dat alle studenten en examendeelnemers recht hebben op goed onderwijs en examinering in een prettige sfeer en op een veilige school. Daarom maken we duidelijke afspraken met elkaar. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Studentenstatuut. Ben je een minderjarige student dan is het Studentenstatuut ook van belang voor je ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Download Studentenstatuut


Als er een klacht is over zaken op onze school, dan zien we graag dat deze zo snel mogelijk wordt opgelost. Het Grafisch Lyceum Utrecht vertrouwt erop met deze klachtenregeling studenten, examendeelnemers en medewerkers zorgvuldigheid en rechtszekerheid te bieden in de omgang met klachten.

Download Klachtenregeling


In het Algemeen Examenreglement staan de regels die van toepassing zijn voor de examineringen van alle Proeve(n) van Bekwaamheid, de generieke eisen (moderne vreemde) taal en reken en de keuzedelen.

Download het Examenreglement