Beste student, welkom bij het Grafisch Lyceum Utrecht
DDit is de online versie van de “Onderwijs- en Examenregeling” (afgekort: OER) van onze school. In de Onderwijsregeling kun je lezen hoe alle opleidingen van het Grafisch Lyceum Utrecht zijn opgebouwd en welke algemene regelingen de school je aanbiedt, zodat je je opleiding met succes kunt afronden. In de Examenregeling kun je lezen waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen. Bij de Opleidingskenmerken kun je lezen hoeveel studiejaren jouw opleiding duurt, op welk niveau, voor welk beroep je wordt opgeleid en welke configuratie van keuzedelen de opleiding je aanbiedt. Maar er is nog meer: je kunt hier ook informatie vinden over het hoe en wat van de beroepspraktijkvorming (stages), wat je gaat leren en wat je moet kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn voor je examens, wanneer je kunt deelnemen aan de keuzedelen en welke keuzedelen er zijn, hoe de studieloopbaanbegeleiding geregeld is bij ons, welke studiebenodigdheden je voor je opleiding nodig hebt en overige zaken die te maken hebben met je studie op onze school.

Ook staan er de afspraken in die horen bij de lessen en wat je kunt doen als je klachten hebt. De afwijkende of eventuele specifieke afspraken die per opleiding kunnen verschillen, zullen we tijdig aan je vertellen. Bij problemen zal het onderwijsteam van jouw opleiding al het mogelijke eraan doen wat redelijkerwijs verwacht kan worden om die samen met jou op te lossen. Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij de (vak)docenten, docent SAC (Studentbegeleiding, -advies en coaching), het Servicepunt en vanzelfsprekend je studieloopbaanbegeleider of de teamleider van je opleiding.

Deze online OER is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de afdeling Onderwijsontwikkeling en -ondersteuning (Dienst O&O) van onze school. Toch kan het nodig zijn om tussentijds iets aan te passen omdat we denken dat we de opleiding kunnen verbeteren of omdat de overheid een aantal zaken kan wijzigingen gedurende jouw opleiding. Zodra er een aanpassing nodig is, zullen we je tijdig informeren. Het College van Bestuur vindt het belangrijk dat deze OER duidelijk voor je is. Daarom nodigen we je uit suggesties ter verbetering, aanvulling of verduidelijking te mailen naar Dienst O&O.

Namens alle docenten en medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht wensen we je heel veel studieplezier en een aangename en inspirerende tijd bij ons op school en we hopen dat deze online versie van de OER je daarbij helpt.

drs. H.J. SPRONK | voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht